17. 10. 2018: „Зміна у веджіню музею є неминуча,‟ повів директор Словацького народного музею

  • • Директор Словацького народного музею у Братїславі – Бранїслав Паніс.

    • Директор Словацького народного музею у Братїславі – Бранїслав Паніс.

  • • Погляд на будову сучасного СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові на Масаріковій ул. ч. 2721/20.   Фотка: Вікіпедіа.

    • Погляд на будову сучасного СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові на Масаріковій ул. ч. 2721/20. Фотка: Вікіпедіа.

Без персоналных змін у веджіню Музею русиньской културы не є можне дістати ёго діятельство на высшу уровень. В такім дусї оцїнив роботу директоркы споминаного музею в Пряшові, Ольґы Ґлосіковой, єй шеф – Бранїслав Паніс, ґенералный директор Словацького народного музею. Панісовы претензії прозвучали в многых напрямах. Тыкали ся главно задач, котры русиньскый музей дістав у новембрї минулого року, но але ани по 10 місяцёх ся не сповнили. Із задач спомяньме холем тоты найважнїшы. Быв то приказ створити і розбігнити роботу одборной рады, котра бы ся высловлёвала к научно-бадательскому і выставочному діятельству музею. Далшов задачов было зробити пропозіцію лібрета выставкы з темов Історія і култура Русинів, вєдно з презентаціов каталоґу. Як тоты задачі скінчіли, але і о тім, як Музей русиньской културы в Пряшові повнить своє посланя, сьме зробили інтервю з Бранїславом Панісом, ґенералным директором Словацького народного музею у Братїславі. 
 

• У новембрї 2017 ся стрїтили представителї Округлого стола Русинів Словакії з веджінём Словацького народного музею (СНМ). Было та за участи уповномоченого про народностны меншыны – Ласлa Буковского, як і обговорёваного русиньского музею – Ольґы Ґлосіковой. Якраз односно роботы того музею має Округлый стіл Русинів і далшы русиньскы орґанізації претензії. Вы сьте як надрядженый орґан русиньского музею рівно на стрїчі высунули задачі, котры мали в ходї року 2018 приспіти ку злїпшіню ёго роботы. Подьме але по порядку. Перша задача ся тыкала нового порадного орґану про тот музей. Выник тот орґан? Кедь гей, як оцїнюєте одборность єй членів?

– Як першу задачу мав Музей русиньской културы рїшыти заложіня порадного орґану директоркы. Першым кроком было выробити ёго орґанізачный порядок і порядок ёго засїдань од встанвлїня ёго задачі при посуджованї діятельства музею. Восьмого януара 2018 але русиньскый музай послав Словацькому народному музею писмо із жадостёв, же порадным орґаном директоркы русиньского музею є Комісія про научне і одборне діятельство. Веджіня СНМ мало к даному матеріялу прінціпіалны претензії і пожадало русиньскый музей матеріял переробити.

 

• Стало ся так?
– Гей. До матеріалу были залучены припомінкы і писмом быв посланый дня 7. марца 2018. Єдночасно русиньскый музей інформовав о зложіню порадного орґану під назвов Рада директора Музею русиньской културы. Прилогов писма быв і і порядок орґанізачный і засїдань рады, і в писмі быв уведженый і термін першого засїданя на день 7. марца 2018. Єдночасно русиньскый музей інформовал о зложіню порадного орґану і порядку засїдань, а в писмі быв уведженый термін першого засїданя, а то на 21. марца 2018. Веджіня СНМ але не было інформоваване о зложіню рады.

 

• Покы іде о термін засїданя, стрїтила ся рада у встановленім часї?

– Стрїтила ся аж 30. апріля 2018.• Значіть, аж місяць по встановленім термінї. Дістали ся ку вам холем даякы інформації, ці рада є функчна і яке має зложіня?

– Список членів рады, презентачный список і запис із засїданя веджіня СНМ доручіли аж по повторній урґенції, а то в септембрі 2018.

 

• Яка была причіна такого запізнїня?

–  Оправданём была неспособность роботы в наслїдку хвороты директоркы Ольґы Ґлосіковой.

 

• Верниме ся к першому засїданю, котре прошло, як говорите, 30. апріля 2018. Што было ёго обсягом.
– На засїданю 30. апріля ся члены познакомили з порядком орґанізачным і засїдань і были їм переданы декреты менованя до окремых функцій членів рады директоркы русиньского музею.

 

• Далшов жадачов музею мало быти лібрето выставка Історія і култура Русинів на Словакії. Дістали, сьте го?

– Зроблене лібрето не післала директорка русиньского музею дирекції СНМ з причіны повнїня іншых часовах задач і приправы выставккы і подій, реалізованых в місяцёх май і юн 2018, і наслїдно робоча неспособность про хвороту директоркы. Тота неспособность тырватьі в сучасности.

 

• Было вам лібрето наконець доручене?

– Лібрето довготривалой выставкы было веджіню СНМ доручене аж по повторній вызві у септембрї 2018 – із причіны споминаной роботонеспособности директоркы про хвороту. Лібрето але з боку одборного не сповнёвав жыданя, котры ся од нёго чекають. Тото зроблене лібретом є, властиво, описом окремых частей  довготривалой выставкы. Кебы сьме при творчости выставкы выходили з того лібрета, так ся о інформованю Русинів як народности не дізнаме жадны релеватны факты, ани жадны факты і інформації о шпеціфічній културї Русинів і єм проявів, наприклад, у сферї облечіня, бываня, звыклословія ці у розвитку русиньского  языка.


• Кедь вас лібрето не успокоїло, як сьте поступовали далше?

– Позераючі на то, же веджіня СНМ не было спокійне з діятельством русиньского музею, навщівив єм го 11. мая 2018, вєдно з ґенералным директором секції културной дїдовизны Міністерства културы СР Радославом Раґачом. На стрїчі з директорков Ольґов Ґлосіковов єм в інтересї актівізації і звышіня якости  діятельства музею дав пропозіцію на рїшіня споєны з персоналныма змінами у веджіню музею. Директорка музею з тов пропозіціёв высловила дочасный соглас з тым, же зміны ся зреалізують ку 1. януару 2019. Реалізовати далшы крокы ся не подарило, кедьже директорка од зачатку юна 2018 не є способна роботы про єй хвороту.

 

Могли бы сьте спомянути веце факторів о тім, як якостно оцїнюєте дотеперїшнє експозічне і далше діятельство русиньского музею?

– Веджіня СНМ собі усвідомлює, же русиньскый музей мусить актівнїше приступати к реалізації задач. Тоту реалность підтверджують і якостны указателї о одборнім діятельстві за першый піврік 2018. Наприклад, музей в оцїнюючім періодї здобыло 31 фалаткім збірковых предметів, з них 30 є дарунком. В цїлім зорґанізовало 7 выставок, з них 4 нововытвореных в роцї 2018. Цїлкова навщівительность была 762 навщівників. І, приглядаючі на мале чісло робітників музею, поважує веджіня СНМ тоту якость музею за недостаточну. По оцїнїню матеріалів, котры послала Ольґа Ґлосікова у сепртембрїї 2018, веджіня СНМ зістає на позіції, же персоналны зміны у веджіню русиньского музею суть неминучі і без них не є можне звышовати ёго якость.

 

Розговор вела Таня РУНДЕСОВА

(Жрідло: https://www.rusyn.sk/zmena-vo-vedeni-muzea-rusinskej-kultury-je-nevyhnutna-hovori-sef-slovenskeho-narodneho-muzea/)

Script logo