16. 9. 2018: Почливость юбілантови Александрови Любимови

Двойднёва подія Почливость Александрови Любимови была присвячена 120 рокам од народжіня вызначного педаґоґа, музиканта і културно-освітнёго діятеля, котрый од 1925 року діяв у реґіонї вышнёго Земпліна і вырїшалнов міров ся заслужыв о розвиток школства і умелецького діятельства на выходній Словакії.

Вігорлатьскый музей у Гуменнім у сполупраці з партнерами приправили про одборну і шыроку публіку проґрам, котрым собі припомянили в Гуменнім і Меджілабірцях вызначный вклад Александра Любимова (12. 9. 1898 – 8. 12. 1976) у розвиток основного і высшого школства в реґіонї, як і ёго выняткову анґажованость у сферї културно-освітнёго жывота. Як учітель і музикант А. Любимов заслужыв ся о выникненя успішных музичных колектівів, быв автором учебных текстів, підпоровав молодеж у єй штудіях і творчости. Доднесь заховавають памятници на свого учітеля спомины о тім, як учів своїх учнїві і на паствисках, приправлёвав їх на высокошкольскы штудії, селянів заучав до пчолярьства і садоводництва. В їх памятї зістає „доньскый козак‟ приятелём, котрый підняв духовне богатство бідного народа і помагав заховлёвати ёго звыкы і традіції. Основна умелецька школа в Меджілабірцях, котру в часї свого діятельства як музичну школу А. Любимов заложыв, несе днесь ёго мено.

Проґрам святкованя ся зачав 7. септембра 2018 славностнов академіёв у сканзенї Вігорлатьского музею. Дня 8. септемра 2018 салї засїдань Містьского уряду в Меджілабірцях пройшов одборный семінар і святкованя скінчіло славностнов академіёв у кіносалї Музею модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях. У културнім проґрамі ся представили музичны колектівы з Росії, соліста Акімов (балалайка), співаци Адамек і Людовіт Джурбак, співацькы ґрупы Гачуре і Босорочкы, як і фоклорный колектів Хемлон Гуменне.

Подію фінанчно підпорили: Фонд на підпору културы народностных меншын і міста Гуменне і Меджілабірцї.

(яфед), жрідло: Сниньскы новинкы

Script logo