16. 8. 2016: Одпуст в Лютинї і посвячіня третёй етапы мінісканзену

Через вікенд, в днях 20-го і 21-го авґуста 2016-го року, буде в стародавнім путницькім місцї ґрекокатоликів на Словакії проходити архієпархіалный одпуст присвяченый Празднику Успенія Пресвятой Богородіцї. В рамках нёго буде в суботу 20-го авґуста посвячена третя етапа Мінісканзену деревяных церьквей, котрый находить ся на фундуші коло Базілікы мінор – Церькви Успенія Пресвятой Богородіцї. Лютина собі того року припоминать 165 років од зъявлїня св. Николая Зузанї Фекете.

Уж довєдна 49 мініатур

Довєдна теперь буде мож відїти в сканзенї 49 мініатур деревяных цїнностей нашой сакралной архітектуры із Словакії і Закарпатьской области Україны. Перша етапа сканзену в ареалї базілікы была одкрыта в роцї 2011 в рамах одпусту. Іде о мініатуры в мірцї 1:10. Друга етапа была посвячена і одкрыта через одпуст в роцї 2013. Тота етапа мінісканзену была співфінанцована Европсков уніов зо средств Европского фонду реґіоналного розвитку в рамках Проґраму черезгранічной сполупраці Польща – Словацька републіка 2007 – 2013.

Нова етапа мінісканзену обсягує новых 20 мініатур і была фінанцована фінанчныма средствами із Норьского фінанчного механізму. Церькви, котры прибудуть, суть з теріторії Словакії і Україны. Як пише офіціалный сайт путницького місця Лютина, цілём є, жебы в мінісканзенї было і дакілько мініатур деревяных храмів з Лемковины.

П. М.

Script logo