16. 4. 2021: 80 років од народжіня културного діятеля на Підкарпатю – Димитрія Попа

Димитрій Поп (Дмитро Поп) нар. 16. 4. 1941 у Страбичові на підкарпатьскій теріторії втогдышнёго Угорьска, теперь на теріторії Україны. Він є славістом, перекладателём і културным діятелём русиньской народной орьєнтації на Підкарпатьскій Руси.

Молодшый брат історіка Івана Попа, Д. Поп закінчів „кооперативний технікум‟ у Мукачові (1955 – 1958) і оддїлїня чеського языка і літературы Філозофічной факулты Ленїнґрадьской універзіты (1963 – 1968). Написав у сполуавторстві з братом туристічны супроводникы Закарпатя („В горах и долинах Закарпаья‟, 1971), ёго найвекшых міст – Ужгорода і Мукачова (1987) і монастырїв і замків (2002).

Він ся інтересовав кодіфікаціёв русиньского літературного языка на Підкарпатю. Є сполузоставителём (вєдно з М. Алмашіём і Д. Сидором) триязычного Русиньско-україньско-російского словника (2001). Выдав тыж зборник „Подкарпатські русины, їх історичні былины і леґенды‟ (2001). (Позн. ред.: главно про русиньскы недїлны школы Д. Поп выдав учебникы языка, історії і краёзнательства: „Русинськый сінонімічный словарь‟ (2001), „Русинсько-русскый словарь...‟ (2005), „Історія Подкарпатськой Руси‟ (2005), великый „Русинсько-українсько-русскый словарь...‟ (2007)).

Д. Поп быв председом (2000 – 2003) крайского Общества карпатьскых Русинів. (Позн. ред.: Д. Поп быв оцїненый Преміёв А. Павловіча Народной рады Русинів Підкарпатя (2007) і Преміёв А. Годинкы (2008)).

Павел Роберт МАҐОЧІЙ, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 606, переклад з україньского языка і звыразнїня писма: А. З. 

Script logo