16. 4. 2021: Разом можеме творити «Річник Руской Бурсы»

«Річник Руской Бурсы» то выданя ґорлицкой Руской Бурсы, якє єст науковым лемківскоязычным часописом. Як інформує головна редакторка часопису др. габ. Олена Дуць-Файфер, продолжают рыхтуваня 17. тому публикациі на 2021 р.

Головном темом рыхтуваного чысла буде тема простору в лемківскым дискурсі. Уж тепер можете долучыти до спілтроріня «Річника», кєд лем задумате написати тексты, якы будут односити ся до темы і принціпів выданя.

Простір. А што то такє?

Выданя «Річника Руской Бурсы» на 2021 р. буде зас моноґрафічне, тым разом сконцентруване довкола темы  «Просторовы аспекты в лемківскым/русиньскым дискурсі».

Кєд бы ся задумати над понятьом простору, можеме тото розуміти як єдну з основных культуровых катеґорий стисло повязаных з етнічном достеменністю і ріжныма взорями ориєнтациі, якы сут соспільні творены через дану спільноту.

«Уж в самым названю Карпатскых Русинів містит ся безпосереднє просторове однесіня до конкретной териториі, яка остала міцно усимволичнена в етнічным/ культуровым дискурсі», пише в інформацийній ноті др. габ. Дуць-Файфер.

Редакция «Річника Руской Бурсы» звертат ся до вшыткых заінтересуваных, жебы брали участ в творіню выданя і надсылали своі тексты. Тему мож представити хоц бы в обшыри ліґвістичных конструкций, односячых ся хоц бы до языкового образу світа, знакуваня просторовых реляций і параметрів, выражаючых розумову і емоцийну перцепцию простору, оддзеркаленых в лексиці, всякого рода топонімів.

Просторовы катеґориці сут очывидно глубоко пристуны на ґрунті красной літературы.

Як дальше в запрошыню до спілпрацы аноснувє головна редактора – «дискурсивне значыня простору осаджене єст в його соспільным конструуваню, орґанізуваню, заґаздовуваню, знакуваню. Осадництво, архітектура, будівництво, формы просторовых конструкций в реляциі до природы і натурального уформуваня терену, то основна обшыр досліджаня просторовых катеґорий».

Понятя простору мож односити тіж до часу (хронотопу), якій єст основом памяти і історичого контінуум. Етнічный, культуровый простір єст фундаментом історичных нарраций, кєд іде о однесіня до лемківского меджепоколіньового переказу. Но, окрем того простір можна розуміти як глубокє усимволічніня просторовых катеґорий в етнічным дискурсі. Буде то розумліня і вміщаня в тот простір нашой достоменности, розумліня нашого почутя, самоідентицікациі, але тіж наоборот – палімсестніст, пограничніст, гыбридизация ци вельокуртуровіст.

Вкінци просторовый аспект то тіж реліґіознавчы, філософічны, музиколоґічны і інчы досліджыня з обшыри гуманістикы, бо такы сут головні в обсягу публикацийного заінтересуваня «Річника Руской Бурсы».

Вартат писати

Желаньом редакциі «Річника Руской Бурсы» є, жебы ґу творіню тогорічного выданя долучыли вшыткы, якы схочут написати своі тексты. Тексты мусят сполянти формальны вымаганя, якы сут доступны про заінтересуваных под вказаным долов мейльовым адресом, як тіж через інформацию в редкациі нашого порталю.

Як додає др. габ. Дуць-Файфер, ціла редкация часопису сподіват ся, же так шыроко і інтердисциплінарні вызначена тема принесе інтересуючый публикацийный ефект не лем пошырюючый знаня в лемкознавчій обшыри, але тіж заінспірує до дальшых досліджынь і дискусий на повязаны темы. Очывидни окрем спомянутых горі форм дозволены сут ґеоґрафічны ци природничы тексты, якы односити ся до будут до лемківского, русиньского простору.

Просиме зголошати свою участ, подаючы тему статі і короткій єй плянуваный зміст, до 15.05.2021 р. Готовы статі в лемківскым/русиньскым, польскым або анґлицкым языку, опрацуваны подля редакцийных принципів «Річника Руской Бурсы» просиме присылати на адрес rocznik.ruskiej.bursy@wp.pl до 31.08.2021 р. Всякы звіданя так само мож подавати на реченый адрес.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемклівскім варіантї русиньского языка.)

Script logo