16. 4. 2018: Лемківскый писменник і діяч Ярослав Горощак святкує 70-річный ювілей

Ярослав Горощак, котрий писал і під псевдонімом Ярослав Гунька, кінчыт 70 років. Мало єст такых припадків, але про шановного ювілята мож написати, што в лемківскым руху был од все. І хоц сам не любит ся нияк прославляти, то днес напишу, што з освіты інжынєр мусіл занимати ся рішаньом і доцяп нетехнічных вопросів. Коротко напишу, што то він спілосновал «Ватру» – лемківскій фестіваль о найдолшій традициі, написал лемківский словник, окрем того співал в ансамблю «Лемковина», а до того доказал і політичний талант, о чым долов.

 

Ярослав Горощак вродил ся 11. квітня 1948 рока в Пархові при Польковицях, на Нижнім Шлеску, в родині Івана і Мариі з дому Гербут. В 1953 р. родина пренесла ся до Хоцянова (Качанова). Ту мешкаючы, Ярослав закінчыл вшыткы ступени едукациі, завершуючы єй высшом освітом. Як інжынєр–механік занимал на протязі років одповідальны становиска (м.ін. кєрівника Выділу цифрового проґрамуваня строів) в фабриці машын в Хоцянові. Будучы великым фахівцьом в своій специялізациі, як представитель ФУМ зъіздил вельо краів.

 

Напротив освіті в обсягу стислых наук, проявил великы гуманістичны здібности, публикуючы (під псевдонімом, або не підписуючы ся нияк) в тзв. другым обігу вельо текстів, якы часто выкликували шырокій резонанс серед інтеліґенциі, не лем нашой. Публикувал тіж вельо, уж під своім іменом і назвиском, в часописі «Бесіда». Як народний діяч, одданий любитель нашой культуры был долголітнім членом Ансамблю пісні і танця «Лемковина»; спілініциятор Лемківской Ватры на Чужыні, спілоснователь Стоваришыня Лемків, перший ведучий Комісиі Народного Просвічыня, діючой при СЛ, тіж секретар, а пак заступник ведучого Головного Заряду СЛ.

 

Ярослав Горощак был єдным з першых активістів лемківского одроджыня кінця 70. і першой половины 80. років. Уж в 1979 р., был єдным зо спілорґанізаторів першого фольклористичного фес­ті­­валю «Лемківска Ватра на чужыні» в селі Михалів на Нижнім Шлеску. Найбільшу славу принесла Ярославови Горощакови його публицистика. Опубликуваний в 1986 р. польскоязычний текст «Łemkowie – dzisiaj». В тым тексті критикує насильну украінізацию та польонізацию Лемків і закликує власти до признаня Лем­ків окремым народом. Його выступліня выкликало безпардонову критику з боку Украінців і ріжных проукраіньскых ґруп («Łemkowie dzisiaj: polemiki», 1986 р.). В 2004 р. фундация Рутеніка выдала «Словник лемківско-польскій, польско-лемківскій», якій написал Ярослав Горощак.

 

Боґдан ҐАМБАЛЬ

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo