16. 3. 2021: Увага: „Перекласіфіковує ся велика кількость припадів хрипкы на ковід?‟

Zdá sa, akoby mnohé prípady covidu boli rôznymi spôsobmi vykonštruované. A zďaleka najrozšírenejšou stratégiou sa ukazuje preklasifikovanie. Covidom sa nazýva chrípka.

Na to, aby sme to videli, nepotrebujeme tabuľky ani grafy. Máme to priamo pred očami.

Príliš široká definícia covidu a nespoľahlivé testy

Definícia prípadu covid umožňuje označiť zaň aj chrípku. Na definícii nie je nič jedinečné. Napríklad kašeľ, alebo triaška a horúčka, by predstavoval „mierny prípad covidu“. Vyžadoval by sa aj pozitívny test na SARS-CoV-2, lenže, ako som už ukázal v mojich nedávnych článkoch o teste, získať falošne pozitívny výsledok je veľmi ľahké. Stačí len nechať test bežať na viac ako 35 cykloch. Väčšina laboratórií robí test pri 40 cykloch. Cyklus je kvantový skok na zosilnenie vzorky odobratej od pacienta. Keď vykonávate test pri viac ako 35 cykloch, rinú sa falošne pozitívne výsledky ako voda z požiarnej hadice. Takže… príznaky bežnej chrípky plus falošne pozitívny PCR test… a voilà, máte prípad covidu. Majte na pamäti, že v prevažnej miere je väčšina prípadov covidu mierna. Povedané inak, sú k nerozoznaniu od bežnej chrípky. Je tu však komplikácia a my sa v nej nechceme zamotať. Ďalšou otázkou je: Čo je prípad chrípky? Čo ňou naozaj je? Pre zodpovedanie tejto otázky urobil veľa výskumník Peter Doshi. V decembri 2005 uverejnil britský Medical Journal (online) jeho šokujúcu správu, ktorá vyvolala triašku v budovách organizácie CDC (americké Centrum pre kontrolu ochorení), ktorej „odborníci“ zvykli hovoriť tlači, že v USA zomiera na chrípku každoročne 36 000 ľudí. Toto je citát z Doshiho správy „Sú počty úmrtí na chrípku v USA skôr PR než veda?“ (BMJ 2005; 331:1412): „Podľa štatistiky CDC, „chrípka a zápal pľúc“ si v roku 2001 v USA vyžiadali 62 034 životov – z čoho 61 777 sa dalo pripísať na vrub zápalu pľúc a 257 chrípke a len v 18 prípadoch bol pozitívne identifikovaný chrípkový vírus.“ Bum.

Nielen úmrtia na covid, ale aj na chrípku sa zle interpretujú

Viete, CDC vytvára jednu spoločnú kategóriu, zlučujúcu dovedna úmrtia na chrípku a na zápal pľúc. Prečo to robia? Pretože mylne predpokladajú, že úmrtia na zápal pľúc sú komplikáciami vyplývajúcimi z chrípky.  Ide o absurdný predpoklad. Zápal pľúc má množstvo príčin. Ale čo je ešte horšie, pri všetkých úmrtiach na chrípku a na zápal pľúc sa len u 18 preukázala prítomnosť chrípkového vírusu. CDC preto mohla s istotou povedať len toľko, že v roku 2001 zomrelo na chrípku 18 ľudí. Nie 36 000. Takže 18 úmrtí. Vo svojom hodnotení zverejnených štatistík CDC o úmrtiach na chrípku Doshi pokračoval: „Údaje CDC z obdobia rokov 1979 až 2001 ukazujú priemerne 1348 úmrtí na chrípku ročne (v rozpätí od 257 do 3006).“ Tieto čísla sa vzťahujú na chrípku, oddelene od zápalu pľúc. Tento počet smrteľných obetí je očividne ďaleko nižší, než dlho omieľané číslo 36 000. Keď ale pridáte rozumnú podmienku, že laboratórne testy musia u pacientov chrípkový vírus aj skutočne nájsť, počty každoročných úmrtí na chrípku klesnú ešte prudšie. Povedané inak, všetko je to propagácia a reklamný trik. Ešte sme však neskončili. Lebo… aké testy používali výskumníci na zistenie toho, že išlo 18 prípadov skutočnej chrípky, u ktorých bol zistený a identifikovaný vírus? Odpoveď: neznáme. Je celkom pravdepodobné, že test v skutočnosti chrípkový vírus vôbec neizoloval. Izoloval iba nejaký marker, ktorý sa, bez dôkazu, POVAŽOVAL za jedinečný pre chrípkový vírus. Ak je to tak, potom sa v populácii našlo NULA prípadov skutočnej chrípky. Namiesto nej sme mali „chrípke podobné ochorenie“. Zimnica, triaška, kašeľ, horúčka, zápal dýchacích ciest, únava; všadeprítomné symptómy, popisujúce každoročne celosvetovo asi miliardu prípadov ochorenia.

Čo je potom príčinou ochorení a úmrtí?

A príčina tej miliardy prípadov? Žiadna jediná príčina neexistuje. Naopak, je veľa faktorov, počínajúc náhlymi zmenami počasia až po znečistenie vzduchu, podvýživu, nedostatočnú hygienu… a tak ďalej. Keď je to tak, môžeme teraz povedať: Veľmi veľa prípadov FALOŠNEJ CHRÍPKY sa teraz preklasifikováva na FALOŠNÝ COVID. Takže sa dostávame k realite. Medicínsky kartel „objavuje“ (trhy) obrovské počty takzvaných jedinečných ochorení – každé z nich s údajne špecifickou príčinou: vírus A, vírus B, vírus C… Na každý vírus musí byť aspoň niekoľko vysokoziskových liekov, ktoré ho údajne zabíjajú. A na každý vírus musí byť vakcína, ktorá ochoreniu predchádza. Nasledujú miliardy a bilióny ziskov. A tiež KONTROLA. Ovládanie myslí. Pretože populácia je neúnavnou propagandou pripravovaná veriť rigidnej predstave o jednom mikroorganizme pre každé ochorenie. A keď nastane správny čas, môže medicínsky kartel dokonca vyhlásiť, že svet pustoší nový choroboplodný zárodok a oni musia „zničiť dedinu, aby ju zachránili“. Čo je psychotická fikcia, uprostred ktorej sa práve nachádzame.

Záver

Svätá cirkev biologickej mystiky potrebuje vašu podporu. Venujte jej svoj čas, peniaze, živobytie, budúcnosť, vernosť, vieru. Ak to robíte, ste ich najdôležitejší produkt.

Auror: Jon Rappoport, zdroj: blog.nomorefakenews.com, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

Script logo