16. 2. 2019: Іконы з Новиці мож позерати у Варшаві

Од 16. лютого/фебруара 2019 р. в столици Польщы мож позерати выставу ікон з Новиці. Іконы написаны были в вересни/септембрі 2018 р. вчас Х Медженародных Варштатів Іконописців – шторічной стрічы творців з ріжных держав на таборі орґанізуваным в Новици.

Выстава має наголовок «Час смерти / Час жытя». Х. едициі подіі товаришыли слова Ісуса выповіджены в Бетаніі при гробі Лазаря: «Хто в мене вірит, хоц бы і вмер, жыл буде. Каждый, хто жыє і вірит в мене, не вмре на вікы». Як раз они были темом влонишнього пленеру. Участникы табору зосереджали ся предовшыткым на вказаню людского драмату і конечности вічного жытя. Форма новичаньскых стріч є свобідна, прото на выставі видіти мож тіж модерны представліня ікон. Не вшыткы творы мож зарахувати як ікону, подля канонів і принципів іконописаня, але каждый з творів односит ся до біблийных переказів.

В двотыжньовым пеленері брало участ 40 іконописців, малярів з Польщы, Литвы, Украіны і Сербіі. Артисты в своіх творах односили ся до подій од Старого по Новый Завіт. Серед представляных од найблизшой суботы в Варшаві ікон найти мож заєдно модерны розвязаня, як і представліня од все присутны в канонах іконописаня. Більшіст ікон з новичаньскых пленерів одходит од тых традицийных, гляданы сут як раз новы, модерны формы представлінь.

Выстава доступна буде в Музею Варшавской Архієпархіі (ул. Дзєканя 1). Експонуваных буде бл. 50 ікон, в тым і образы представляючы м.ін. Выгнаня з раю, Потоп, Авраамову офіру ци Перехід через Мертве Море. Орґанізатором тогорічных варштатів было Стоваришыня Приятелів Новиці, Братство Грекокатолицкой Молодежы Сарепта та Катедра Сакральной Штукы Академіі Красных Штук во Львові. Перше тота сама выстава была вказувана в музеях в Новым Санчы (вересен/септембер-жолтен/октобер) і во Львові (жолтен/октобер-груден/децембер).

Выставу видіти мож до 10. марця 2019 р. Доступна буде од вітірка до пятниці медже 12.00 а 17.00 год. та в суботы і неділі медже 12.00 а 16.00 год.

 

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

(Публікуёме в оріґіналї – лемківсім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo