16. 12. 2018: 51. семінар карпаторусиністікы завершыв 10. рочник научных семінарів „Studium Carpato-Ruthenorum‟

  • На фотцї Міхала Пavliča главны протаґоністы 51. семінара карпаторусиністікы: (злїва) орґанізаторка семінарів ПгДр. Кветослава Копорова, PhD., реферуючій  доц. Володимир Фенич, к. н.,і інтерна докторатка ІРЯК ПУ.

    На фотцї Міхала Пavliča главны протаґоністы 51. семінара карпаторусиністікы: (злїва) орґанізаторка семінарів ПгДр. Кветослава Копорова, PhD., реферуючій  доц. Володимир Фенич, к. н.,і інтерна докторатка ІРЯК ПУ.

12. децембра 2018 ся одбыв послїднїй тогорочный семінар карпаторусиністікы, котрый уж десять років орґанізує Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові. 

Послїднїм выступаючім у тім роцї быв доцент Володимир Фенич, к. н., історік з  Катедры новой i новішой історії і історіёґрафії Ужгородьской народной універзіты, а тема семінара была: Гердер контра Геґел: Михайло Лучкай і концептуалізація історії карпатьскых Русинів.

Сімболічно, послїднїй із серії научных семінарів быв присвяченый тій особности, котра послужыла як іншпірація при творїню назвы семінарів перед десятьма роками – Studium Carpato-Ruthenorum. Якраз Михайло Лучкай быв єден з першых, котрый у свій час пробовав писати історію карпатьскых Русинів і она є знама якраз під тов назвов.

Як методолоґічный приступ, (наповідать нам сама назва  штудії доцента Фенича) зволив автор теорії двох філозофів – Гердера і Геґела і їх характерістікы  народів. Штудія буде надрукована в зборнику Studium Carpato-Ruthenorum/Штудії з карпаторусиністікы 10, котрый выйде зачатком януара 2019. Окрім уведженой штудії ту будуть надрукованы далшы штудії авторів, котры в роцї 2018 выступали на научных  семінарах карпаторусинітікы (Івана Сливкова, Міхал Павліч – літераты, Іван Міськов, Петер Шворц – історіци і Міхал Вашічек – лінґвіста-діалектолоґ), як ай додатковы штудії Йозефа Білского, Михайла Фейсы і Евы Міхны.

На завершіня семінара Міхала Голубкова – інтерна докторандка Інштітуту русиньского языка і културы представила найновшы публікації з карпаторусиністікы і публікації красной літературы, котры не были представлены на послїднїм семінару – перед місяцём. Як сконштатовали вшыткы притомны, Русины суть в центрї позорности нелем з боку історіків (котры мають амбіцію о них штораз веце  публіковати), але ай  умелецька література Русинів на Словакії ся розрастать, прибывають новы авторы.

Єдному з новодобых русиньскых авторів буде присвяченый ай першый семінар єденадцятого рочника семінарів карпаторусинітікы, котрый буде у фебруару 2019 як традічно – на тему русиньской літературы.

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ) в Пряшові

Script logo