16. 12. 2016: Презентація найновшой книжкы історіка П. Р. Маґочія

  • • Обалка 600-сторінковой найновшой публікації о історії карпатьскых Русинів од знамого канадьского історіка П. Р. Маґочія, котра вышла в словеньскім языку. Така обшырна книжка в тім языку і о такій темі іщі не вышла.

    • Обалка 600-сторінковой найновшой публікації о історії карпатьскых Русинів од знамого канадьского історіка П. Р. Маґочія, котра вышла в словеньскім языку. Така обшырна книжка в тім языку і о такій темі іщі не вышла.

  • • Як то бывать звыком, на кінцї презентації книжкы была єй автоґраміада: автор книжкы П. Р. Маґочій в центрї, перша злїва перекладателька книжкы з анґлицького до словацького языка Е. Едді. Фотка: Р. Маруша

    • Як то бывать звыком, на кінцї презентації книжкы была єй автоґраміада: автор книжкы П. Р. Маґочій в центрї, перша злїва перекладателька книжкы з анґлицького до словацького языка Е. Едді. Фотка: Р. Маруша

Презентація найновшой публікації о Русинах одбыла ся 12. децембра 2016 в Універзітній книжніцї Пряшівской універзіты, Ул. 17. новембра ч. 1 в Пряшові. Ішло о презентацію книжкы вызнамного історіка Павла Роберта Маґочія Chrbtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov (Prešov: Univerzum, 2016, 600 strán), споєну з 38. Научным семінаром карпаторусиністікы, котрый орґанізує Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты.

Орґанізаторами презентації были: Выдавательство УНІВЕРЗУМ, с. р. о. Пряшів, Універзітна книжніця Пряшівской універзіты в Пряшові, Центер языків і култур народностных меншын – Інштітут русиньского языка і културы ПУ і Історічна сполочность кралёвского міста Пряшів. У єй проґрамі выступив із вступным приговором штатный таёмник Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР Мґр. Петро Крайняк, а потім зо своїма рефератами Павел Роберт Маґочій, історія, школство і култура Русинів доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., Представлїня книжкы з погляду выдавателя і історіка проф. ПгДр. Петра Шворца, к. н., Карпатьскы Русины і інтґерпретація їх історії в книзї П. Р. Маґочія доц. ПгДр. Станїслава Конєчного, к. н., Ґрекокатолицька церьков, єй судьба в істопрії Русинів і єй одображіня у книзї П. Р. Маґочія доц. ПгДр. Ярослава Цораніча, ПгД., Краса і проблемы перекладу історічного тексту на прикладї книгы П. Р. Маґочія Мґр. Евы Едді, ПгД., Міфы і стереотіпы в історії карпатьскых Русинів – слово автора ку книзї і історії карпатьскых Русинів проф. Павла Роберта Маґочія.

Потім наслїдовала діскусія і популарна автоґраміада, на котрій каждый участник презентації дістав здарма як дарунок 1 екземплар презентованой публікації, а інакше книжку мож купити за 20 евр у секретарькы Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові, Ул. 17. новембра 15, 3. шток.

- р -

Script logo