16. 11. 2020: Коронавірус і мы

Основов актуалізації є інформація, же америцько-нїмецька вакціна выроблена фірмами Pfizer і BioNTech, котру ЕУ обєднала у множестві 30 міліонів вакцін, з котрых бы ся малa даяка кількость дістати на Словакію.

a) KLAD: vakcína prešla treťou etapou skúšok a potvrdila sa jej 90% účinnosť;

b) NEDOSTATOK :

     - zatiaľ je len sľúbené, že bude dodaná koncom roka;

     - čo je horšie: vakcínu je nutné non-stop udržiavať pri teplote - 70 °C (mínus 70 stupňov Celzia). To kladie na firmu a štáty, ktoré si ju objednali, náročnú požiadavku od nuly vybudovať finančne náročný a skoordinovaný systém výroby, prepravy a skladovania. Po dodaní do centra vakcinácie sa musí vakcína rozmraziť a použiť do 5 (piatich) dní. Vakcína, u ktorej dôjde k porušeniu tohto režimu, je nepoužiteľná ! 

     - pre dosiahnutie imunity je nutné uskutočniť i druhú vakcináciu. A tak celá peripétia sa musí zopakovať.

Z toho vyplýva záver: takéto náklady si budú môcť dovoliť len bohaté štáty. Aj to len pre časť obyvateľstva bývajúceho vo veľkých mestách. Nehovorím už o tom, kto skontroluje dodržanie takých náročných podmienok, a kto mi zaručí, že nebudem vakcinovaný pokazenou vakcínou.

Zdroj: Bloomberg: условия хранения вакцины Pfizer могут стать препятствием для ее распространения https://www.kommersant.ru/doc/4566711

Milan Semančík, Trenčín 15. 11. 2020

Script logo