16. 1. 2021: Рим ся высловив, кавза незакінчена

То, же по смерти владыкы Мілана Шашіка будуть претензії Києва односно Мукачівской єпархії ожывлены, ся дало чекати. Высловы головы Україньской ґрекокатолицькой церькви то і пiтверджують.

Лем пару днїв по смерти різны „експерты“ высловлёвали ся в україньскых медіах о тім, коли прийде ку „зъєдиненю“ Україньской грекокатолицькой церькви з Мукачівсков єпархіёв, котра є церьквов sui iuris – свого права, прямо підпорядкована під Рим. Нашли ся і такы експерты, або може лїпше повіджено бунтуючі, котры выписовали, же Київ є готовый робити паралелны парохії на теріторії Мукачівской єпархії, покля Ужгород, або Рим, повість ніт такому „зъєдиненю“.

Треба обернути увагу, же пошырёваня такых непідложеных інформацій досправды є на граніцї, коли ся треба звідати, хто суть тоты експерты на тему, і ці є їх намагов зробити таку реліґійну войну о храмы, яку пережывають православны на Українї.

О проблемі такого припоїня – то адекватнїше слово, Мукачівской єпархії ку Києву єм вже писав веце раз. Є то абсолутно нерелевантне уж лем з того боку, же іде о дві церькви з іншов традіціёв. Оперовати тым, же сьме вшыткы ґрекокатолици і так маме быти вєдно, є неправилне, а пасує то Українцям лем втогды, покля мають штось „зъїсти“ они. Уж то не платить, коли самы закладають властны парохії або єпархії підпорядкованы під Києв, і в тых припадах, кедь в даній державі є інша містна Ґрекокатолицька церьков.

Кедьже медіалны тискы зачали коротко по смерти єпіскопа Шашіка, на тему припоїня высловив ся в септембровім інтервю, котре робив Олександр Гаврош, і сучасный апостольскый адміністратор Мукачівской єпархії, владыка Ніл Лущак. Якбач і на велике скламаня Гавроша адміністратор одкрыто підтвердив, же є прихыльником той лінії, котру боронив і владыка Шашік – лінії мукачівской традіції. І як додав, така є позіція і Апостольского престола.

Верьховный архієпіскоп Україньской ґрекокатолицькой церькви Святослав Шевчук публічно тему не рїшыв. Аж до децембра. Втогды в ефірї Живого телебачення одкрыв тему і він. З ёго высловів ся дізнаме, же київска церьков „все была приготовлена зъєдинити ся“, што і демоноштровала. Покля бы сьме мали протлумачіти тоты слова до зрозумілого языка, пак бы сьме мусили написати, же перед тым Львів, і теперь Києв як главне місто Україньской ґрекокатолицькой церькви, все робили тискы на то, жебы Мукачівску єпархію „зъїсти“.

Было так уж на зачатку 1990-ых років на стрїчі єпіскопів з Україны в Римі, проти чого ся поставив владыка Йоан Семедій, досправдовый Русин, а быв проти того і Рим. Успішны не были ани кедь пришов на посаду єпархы Словак – єпіскоп Шашік. Но і теперь знова дакотрым якбач здає ся, же є можность.

У высловах Шевчука на тоту тему суть і далшы інтересны дїла. По перше, підкреслює, же владыка Ніл є лем адміністратор вакантной єпархії, і о можностях „зъєдиненя“ буде мож говорити, аж кедь буде мати єпархія правлячого єпарху. З тым, же занедовго зачне глядати ся такый єпарха. По друге, же ся треба молити за доброго архієрея.

Вшытко было бы файнї, кебы то не были лем представы архієпіскопа. По перше, ниґде не є написано, же Рим не підтвердить за єпарху якраз сучасного адміністратора. Може не буде треба глядати никого іншого. Значіть то, же Рим зачне дораз глядати, є Шевчукова інтерпретація. По друге, покля є приготовленый „зъєдинити ся“, пак є ясне, же не є прихыльником позіції владыкы Ніла, так як і попереднїх єпіскопів мукачівскых, быти окремо од україньской церькви. Зато, за кого ся іде молити? По третє, будьхто буде єпархом, рїшіня і так зістане на Римі. І тото є найосновнїше.

Україньска ґрекокатолицька церьков буде бізовно робити тиск. Она го робить історічно. На свій хосен. Думать, же так досягне то, што хоче, а мать і дакус правду, бо велёраз так і было. Тиском є і то, же Шевчук ся зохаблять ословлёвати патріархом, хоць ним не є, але Українцї мають велику тугу мати патріархат. Тиск є і на Мукачівску єпархію. Ани в першім, ани в другім припаді їх не інтересує, што думать о проблемі Рим.

І нам зіставать вірити, же кедь не про Україньску ґрекокатолицьку церьков, пак про решту Католицькой церькви зіставать платным: Roma locuta, causa finita. Но і односно „зъєдиненя“ уж предці позіція Риму повіжедна была.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Фото: pixabay.com. Языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo