16. 1. 2017: Дестабілізація

Є май 2015-го року. Україньскый портал РБК – Україна інформує, же ґрупа людьскоправных актівістів моніторовала права народностных меншын, котры жыють в Закарпатьскій области Україны. Актівісты нелем обявили, же Русины єствують. Русины, подля думок той „поларной“ експедіції, кідьже путь актівістів тырвала на Підкарпатя 24 років, на основі своїх очівидных етнічных особливостей мають быти узнаны як окрема народностна меншына на уровни цїлой державы.

Актівісты своє обявлїня втогды мали в планї повісти Києву, Орґанізації про беспеку і сполупрацу в Европі (ОБСЕ), Орґанізації зъєдиненых народів, Европарламенту. Крітіковав єм втогды, де были скоріше. Навеце, внутрішнё єм быв скептічный, ці їх обявлїня зробить дашто з Києвом або з будьяков міджінароднов орґанізаційов, ці Европарламентом. По роцї, што ся нич не діяло, єм собі повів, же скепса была на місцї. Києв таке обявлїня предцї не хоче відїти, кібы хотїв, не потребує на то ани нашых поларных бадателїв, а западный світ зо своїма міджінародныма орґанізаціями є так само довгы рокы слїпый односно темы порушованя основных прав Русинів на Українї.

Януар 2017-го року. Україньскый інтернетовый портал „Новини Закарпаття“ приносить інформацію, же на Підкарпатя мають в близкім часі прийти представителі ОБСЕ. Прийти, жебы пробадали проблем узнаня Русинів на Українї. На першый погляд бы собі чоловік міг подумати, же предцї лем тота скепса не была на місцї. Же то є може даяк повязано і теперь приходять резултаты. Но не треба ани брати окулярї, жебы чоловік за тыма пару буквами відїв, же на оптімізм істо не пришов час.

Кідь собі чоловік розмінить тот куртый текст публікованый на порталí „Новини Закарпаття“, не може не збачіти, же за неофіціалныма інформаціями, котрыма має діспоновати портал, Европа має быти знепокоєна тым, же русиньска тема може дестабілізовати сітуацію на европскій граніцї. Протлумачено і підкреслено: Европу і ОБСЕ не знепокоює на першім місцї, же на Українї вже 26-тый рік єдна народностна меншына не має жадны свої права, але то, жебы ся могла дестабілізовати граніця Европской унії. О даякых баданях людьскоправной ґрупы із перед майже двох років ани слово.

Кідь собі усвідомиме што то властно значіть, выходять нам з того два сценарї. Злый а іщі гіршый.

Тым злым бы было, же „Новини Закарпаття“ продовжують у брехливых статях, котрыма хотять україньскы медії выкликати обще чутя у людей, же Русины суть сепаратісты. Зато не менує автор статї жрідла своїх інформацій о тім, жебы хтось із ОБСЕ мав прийти на „контролю“, но єдночасно пише о дестабілізації граніцї. Лемже, до того злого сценаря мі не цалком пасує то, же в статї ся припоминать, же Русины суть в іншых державах світа узнаны, же Орґанізація зъєдиненых народів рекомандовала Русинів узнати і Українї, і же вопросы народностных меншын суть в Европі пріорітныма. Зістав нам іщі гіршый сценарь.

Гіршый сценарь є тот, же даякы міджінародны орґанізації, Европа, не суть рокы лем слїпыма і глухыма односно проблемів Русинів на Українї, але же теперь і увірили брехливій пропаґандї Києва, же Русины суть сепаратістами і треба іти контролёвати, ці є сітуація в порядку, ці ся Русины на Підкарпатю не выторгли з ланцку і ці не є жадна небеспека односно европской граніцї з Українов.

Покля досправды хоче хтось із ОБСЕ прийти рїшыти вопрос Русинів лем зато, же ся боїть Европа о свою граніцю, а не зато, же їй залежыть на правах народа, котрый по тых правах кличе уж веце як четверть столїтя, потім є то барз смутне. В тім самім часї, як будуть представителї ОБСЕ таке штось контролёвати міджі Русинами, буде і далше дестабілізовати граніцю Европы підплачаня і контрабанд.

Гей, тоты, што за тверды валуты підшмарены в паспортах зохабляють переходити контрабанд через україньску граніцю до Европской унії, тоты суть дестабілізаторами граніцї, а не лем граніцї, а і европской економікы. Не Русины. Тоты, котры денно возять тоны дрыв із Підкарпатя мімо Україну, котры ничать природне богатство Підкарпатя, причім з того область не має абсолутно нич, суть дестабілізаторами области. Не Русины.

Европска унія має унікатну нагоду схосновати час, коли Україна хоче быти Европов, і дати в припадї підписованя далшых стратеґічных документів Києву условії, котры ся будуть дотуляти і узнаня прав Русинів. Такы нагоды ся векшынов в історії барз не повторяють. Покля то теперь Европа не схоснує, дестабілізує сама свої вартости односно людьскых прав (нажаль, не першыраз), ку котрым ся так голосить і Києв, буде знати, же аж так на тім і так не залежыть.

Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Петро МЕДВІДЬ

Script logo