15. 9. 2021: 45 років од смерти журналісты і сполоченьского дїятеля – ІВАНА ЛАДИЖІНЬСКОГО

Іван Ладижіньскый (Ivan A. Ladižinsky) нар. ся 29. 12. 1905 в Орябинї втогдышнёго Угорьского кралёвства, теперь на теріторії Словакії, умер 15. 9. 1976 у Форест Гіллз, Пенсілванія, США. Быв священиком, журналістом, културным і сполоченьскым дїятелём меджі Русинами США.

До США І. Ладижіньскый еміґровав у 1930 р. і довгы рокы быв священиком Російской православной церькви в Америцї. В 1930-ых роках быв редактором выданя Rodina“ (1927 – 1940), орґану русофілского Америцького руського народного братства (American Russian National Brotherhood). Остро крітіковав чехословацьку владу на Підкарпатьскій Руси; про пропаґацію своїх поглядів засновав у 1941 роцї і став на чело орґанізації „Американська карпаторуська єдністи‟ („American Carpatho-Russian Unity“; „Amerikanskoje karpatorusskoje jedinstvo“) i быв редактором єй каждомісячного журналу Jedinstvo“ (1942 – 1943). Мадярьска влада на Підкарпатю выкликала іщі векшу крітіку з боку І. Ладижіньского, і в 1942 р. він помагать Ґриґоріёви Жатковічови засновати Америцьку карпаторуську централну конференцію – орґанізацію, што ставила перед себе цїль обновлїня Чехословакії в єй домнїховскых граніцях. І. Ладижіньскый писав тыж поезію своїм родным русиньскым діалектом Спіша, якун опубліковав й книзї „Karpatorossy v Europi i Ameriki primir Kamjonka“ (1940) вєдноі із нарисами звыків і традіційного жывота Русинів комітату Спіш.

Павел Роберт МАҐОЧІЙ, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 390, переклад з україньского языка, звыразнїня писма і выбер фотоґрафії: А. З.

Script logo