15. 9. 2021: Святїшый Отець попрощав ся із Словакіёв: „Ношу вас вшыткых у сердцю‟, підкреслив

  • • Na snímke pápež František odchádza po svätej omši na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 15. septembra 2021.

    • Na snímke pápež František odchádza po svätej omši na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 15. septembra 2021.

Pápež František sa v závere svätej omše na priestranstve pred Národnou svätyňou v Šaštíne rozlúčil so Slovenskom. Poďakoval sa biskupom, prezidentke Zuzane Čaputovej, civilným autoritám i všetkým, ktorí pripravovali jeho návštevu.

12:00 – Pápež František sa v závere svätej omše v Šaštíne rozlúčil so Slovenskom:

„Drahí bratia, sestry, nastal čas rozlúčiť sa s vašou krajinou. Pri tejto eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu, spoločným slávením dôležitého náboženského i štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie,“ povedal pápež zhromaždeným veriacim.

Svätý Otec sa poďakoval biskupom za prípravu a prijatie, opakovane vyjadril vďačnosť prezidentke a civilným autoritám.

„Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, predovšetkým modlitbou, a s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci, ďakujem všetkým,“ doplnil pápež.

Po požehnaní veriacich položil pápež František k soche Sedembolestnej Panny Márie zlatú ružu ako dar. Po omši sa presúnul zo Šaštína na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa uskutočnil rozlúčkový ceremoniál. Následne odletel do Ríma.

Zdroj: Hlavné správy / Konzervatívny denník

Script logo