15. 8. 2021: 75 років од смерти знамого науковця, академіка Антонія Годинкы

  • • Народный умелець Василій Скакандій: Портрет Антонія Годинкы, 2007, акварел.

    • Народный умелець Василій Скакандій: Портрет Антонія Годинкы, 2007, акварел.

Антоній Годинка (Антон Годинка, Hodinka Antal, псевдонімы: Сокырницькый Сирохманъ, Сокырницькый Сиротюкъ, Тоній Романувъ) нар. 7. 2. 1864 у русиньскім селї Ладомирова тогдышнёго Угорьского кралёвства, теперь на теріторії Словакії, умер 15. 8. 1946 у Будапештї, в Мадярьску.

Він быв угорьскым історіком, етноґрафом, высокошкольскым учітелём. Подля походжіня Русин, А. Годинка народив ся в Пряшівскій области, але в раннїм дїтинстві родічі перешли жыти до с. Сокирниця, Марамороского комітату, од назвы котрого походять ёго найзнамішы псевдонїмы, якы поужывав при писаню робот з русиньской історії ці лінґвістікы. У своїх научных роботах А. Годинка обстоёвав погляд о окремости русиньского народу і ёго належности до централноевропской културы.

Script logo