15. 8. 2018: Стрїча молодых русиньскых авторів

В суботу, 4-го авґуста 2018-го року, при озерї в Руськім Керестурі, Сербія, одбыла ся музично-літературна стріча молодых авторів, котру орґанізовали Здружіня молодых „Pact Ruthenorum“ і молодежный часопис Мак. Інформовала о тім аґентура Рутенпрес.

На стрїчї одпрезентовали ся літературно-музичны творы девятёх молодых авторів, котрых творчость вже было публіковане в часописї Мак і так само была одпрезентована выставка авторьскых фотоґрафій молодых Русинів, котры так само вже обявили ся в молодежнім часописї.

Із своїма авторьскыма співанками на музично-літературнім вечорї выступали Себастіан Надь із Руського Крестура і Михаіл Рамач, якый окрем того прочітав і властных стихы. Свою „tweet“ літературу, котра є про авторку властно способом роздумованя наголос, представила участным Емілія Чіжмарь із Коцура. Прочітаны были і стихы новых авторів Деніса Надя і Томія Раца, як і проза Крістіана Сопку, властны стихы по русиньскы дале чітали Крістіна Афіч і Жарко Остоїч. Вшыткы менованы походять із Руського Керестура. На кінцю посередницьтвом відеа быв представленый другый роман Александры Жівковіч Бучко, котрый дістав назву „ЛЮСПП”.

Як інформовала аґентура Рутенпрес, орґанізаторы той події мали на списку і дакілько далшых молодых авторів, котры із обєктівных причін не годны были наконець брати участь на вечорї. Но і так быв вечур потверджінём, же Русины у Войводинї мають іщі все много молодых, котры пишуть по русиньскы і їх орґанізація має актівных членів. Почас вечора были чітаны і такы стихы, котры дотеперь обявляли ся в періодічній пресї лем під псевдонімами.

П. М.

Script logo