15. 8. 2017: Новы перспектівы мадярьскых Русинів

Як ознамив мадярьскый сайт Hajdú Online, в Дебрециньскім раёнї Йовжа надіяють ся, же новый Русиньскый дом часом стане ся духовным і сполоченьскым центром Русинів у Мадярьску. Фундаменталный камінь будучого дому быв положеный в місяцї юлій.

Русиньскый дом

 

Мадярськы Русины приближыли ся ку новому цїлю. В місяцї юлій святочно быв положеный фундаменталный камінь ґрекокатолицького Русиньского путницького дому, котрый поблагословив намістник Гайдудорожского церьковного округу. В приговорї почас славностной події Ріхард Тірчі (на фотцї семый злїва), ведучій оддїлїня про народности Міністерства людськых жрідел Мадярьска, „привернув увагу на то, же хоць Русины і не мають свою державу, што є смутне про вшыткых, но мають свій дом Ґрекокатолицьку церьков.“

Віра Ґіріц (на фотцї восьма злїва), представителька Русинів у мадярьскім парламентї, повіла, же процес, котрый зачав ся минулого року, дав свої плоды і теперь є можливость будованя Русинського дому.

Русинів все споминають, кідь говорять о Підкарпатю і Мадярьску,“  цітує мадярьскый портал Віру Ґіріц, „но історія ся роспорядила так, же они жыють і у сусіднїх державах, но в Мадярьску ся чують як дома.“

Русинськый дом буде мати подля Ґіріц важну роль, бо Русины надіяють ся, же дякуючі нёго будуть ся надвязовати контакты і з русинськыма орґанізаціями із сусіднїх держав.

„Ту будеме годны ся стрічати, бісїдовати і коордіновати свої дії в будучности,“ повіла Віра Ґіріц на події положіня фундаменталного каміня Русиньского путницького дому.

Русины в Мадярьску

 

Ку Русинам в Мадярьску подля послїднёго списованя людей, котре проходило у 2011-ім роцї, приголосило ся 3 882 людей. В порівнаню із списованём з року 2001 чісло Русинів наросло о 186 процент. Днесь в Мадярьску творять русинську комуніту автохтонны Русины, котры на тых теріторіях жыли цїлы стороча, як і переселенцї, главно з Підкарпатя, якы там пришли за роботов і зістали там.

П. М.

 

Script logo