15. 7. 2020: Вігорлатьскый музей ожывлює ремесла

Знаня передаваны з ґенерації на ґенерацію, зручность і запаленость про творче діятельство, умелецькый талент і забавне спознаваня реґіоналной історії в автентічнім оточіню експозіції народной архітектіры і бываня (в сканзенї) пропонує Вігорлатьскый музей в Гуменнім почас лїтнёго проґраму обявлёваня новой дімензії традічных ремесел реґіону.

Лїтнїй зажытковый проґрам під назвов Цікл творчіх варштатів традічных ремесел про верейность – Ожывлены ремесла буде презентовати традічны ремесла, котры стояли на початку розвитку народной ремеселной і умелецькой творчости. Цікл варштатів є напланованый од 19-го юла до 30-го авґуста 2020-го року в пятёх окремо заміряных областях. Інформовала о тім Яна Федічова із Вігорлатьского музею в Гуменнім.

Проґрам на пять недїль

Почас пятёх недїль представить музей і реґіоналны носителї традічной ремеселной културы ковальство, ремінярьство, роботу зо соломов, выробу шындлїв і традічных матеріалів на покрываня стрїхы, тканя на короснах, роботу з вівчов вовнов, токарьство, столярьство (гоблярьство) і мальбу на склї.

В рамках проґраму, котрый буде все проходити од 14.00 до 18.00 год., будуть ся вказовати традічны ремеселны поступы, інштрументы потрібны про тоту роботу і выробкы, но участны будуть годны відїти і тематічны выставкы ку окремым темам варштатів. А чекать їх і супроводный проґрам.

В ареалї сканзену будуть навщівници мати можливости спробовати собі окремы ремеселны технікы в рамках творчіх варштатів і познакомити ся з ремеслами і посередництвом переглядкы сканзену.

Як інформовала Яна Федічова з Вігорлатьского музею, ареал сканзену, де суть і обєкты з русиньскых сел, є унікатным вказанём споїня традічной народной сакралной културы, културы бываня і господарьской културы з презентаціёв сохраненого унікатного комплексу традічных ремеселных будов, інштрументів, ремеселных выробків, предметів і поступів народной умелецькой творчости, котры документують господарьскый розвиток вышнього Земпліна.

Перша недїля з ковальством

Почас першой недїлї (19-го юла 2020) музей позывать в рамках творчіх варштатів на стрїчу з традіціёв ковальства і можливостёв рекреачного райтованя на конях.

Ковальство в сканзенї репрезентує автентічна фунґуюча ковальска дїльня з русиньского села Нехвальполянка. Інтерьєр зрубовой будовы творить огниско з ковальскым міхом, ковадлина, різны тіпы молотків, кліщів ці ковальскых выробків.

Атмосферу ремеселных творчіх варштатів в сканзенї доповнюють дві выставкы. Першов є тематічна експозіція традічного земледільского верцайґу (серсаму) і машын, другов є выставка творів европского інсітного уменя.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа: ред. АРК в СР.

 

Script logo