15. 6. 2020: Свідник выдав ку юбілею поштовы карткы

З нагоды 665-ой рочніцї першого писомного документу о містї Свідник із цїлёом підпоры турістічного руху свідницька радніця выдала поштовы карткы. Подля говоркынї міста Крістіны Тхіровой апелують на жытелїв, жебы їх подаровали і людей із цїлой Словакії тым мотівовали на екскурзію за історіёв і културов у краї під Дуклёв. Інформовала о тім аґентура TASR.

Свідник і околіця понукать за словами Тхіровой можность іти по слїдах воєньской історії. „Люде можуть вернути ся до минулости навщівов сканзену над містом і дожычіти собі выгляд з хмар летадлом зо свідниьцького аеродрму,“ інформовала говоркыня з тым, же якраз тоты три темы суть мотівом серії поштовых карток.

Край під Дуклёв

Автором споминаной серії є містный аматерьскый фотоґраф Душан Іґнац, котрый захопив аеродром, памятник совєтьскій армадї, памятник армадного ґенерала Людвіка Свободы, сканзен і церьков у сканзенї.

„Красный край у Выходных Карпатах называме з любовлю край під Дуклёв і тото споїня стало і сімболом нашых поштовых карток на пропаґацію краю почас наблизшых вакаційных тыжднїв,“ повіла пріматорка міста Марцела Іванчова.

Серіёв поштовых карток, за словами пріматоркы, реаґує місто і на сітуацію в „покороновім“ періодї і звекшеный інтерес о вакації ці екскурзії на теріторії Словакії. Проєкт є підпореный і білтеном, де суть можности уквартелёваня, стравованя і як мож провести вольный час у реґіонї, котрый быв выданый іщі в минувшім роцї.

Хто властно святкує?

Свідник як го знаме днесь выникнув аж у 1944-ім роцї. Значіть, хто властно святкує 665-ту рочніцю першого писомного документу?

Свідник выникнув адміністратівным злучінём двох русиньскых сел – Вышнёго Свідника і Нижнёго Свідника. Покля о Нижнїм Свіднику ся першый раз пише аж на початку 15-го столїтя, Вышнїй Свідник під назвов Scyuidnik можеме найти в документї Яґерьской капітулы з 28-го юна 1355-го року. Од того часу минать тот рік споминаных 665 років.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова і ґрафічна управа: ред. АРК в СР.

Script logo