15. 6. 2018: На Сниньскых рыбниках – русиньскый табор

В рекреачнім ареалї Сниньскы рыбникы в Снинї буде проходити од 20-го авґуста 2017-го року Дїтьскый културно-освітнїй табор про русиньскы дїти, котрого орґанізатором є Світовый конґрес Русинів (СКР). Дїти із окремых членьскых держав СКР будуть в таборї до 25-го авґуста 2018.

Є то першый річник меджінародного табора, котрый хоче найвысша меджінародна русиньска орґанізація робити шторік. На тогорічнім премєровім річнику мали можливость взяти участь по штири дїти із Україны, Мадярьска, Польщі, Хорватії, Сербії і Румунії, як і дїти з домашнёй Словакії. Наконець пришло на Сниньскы рыбникы 25 дїтей із своїм педаґоґічным супроводом.

Як за Світовый конґрес Русинів інформовав Владимір Противняк, дїтьскый табор конґрес робить зо заміром спознавня културы і розвиваня языковых знань молодой ґенерації, утримованя материньского языка і културных цїнностей Русинів у державах, де населїня того етніка жыє. Табор є про дїти од 9 до 13 років, котры суть із русиньского оточіня, бісїдують по русиньскы і мають інтерес проглубити свої знаня в русиньскім языку.

Про дїти є почас шестёх днїв приготовленый богатый проґрам. Окрем клас, в котрых ся будуть учіти наприклад язык, о гімнї, ербі, флаґу Русинів, будуть мати і творчі дїлнї в різных умелецькых техніках, приготовлене є і навчаня танця і співанок, чекать їх так само бесїда з русиньскым писателём, а спознають і околіцю Снины.

Лїтнїй табор з меджінароднов участёв быв підпореный Урядом влады Словацькой републікы в рамках проґраму Култура народностных меншын 2017.

П. М., фотоґрафія: Юрій Шипович

Script logo