15. 6. 2016: Духновічів Пряшів знова якостный

  • Тогорічна лавреатка Духновічового Пряшова – Радослава Ясикова.

    Тогорічна лавреатка Духновічового Пряшова – Радослава Ясикова.

У віторок 14-го юна 2016-го року проходив вже 17-ый річник цíлословацького конкурзу в декламації русиньской поезії, прозы, власнтой творчости, народного росповіданя і малых сценiчных форм Духновічів Пряшів 2016. Головным орґанізатором той події, присвяченій русиньскому літературному слову, є Русиньска оброда на Словеньску.

Наповненый сал Театру Александра Духновіча у Пряшові привітав, окрeм вызначны гостїв, котры пришли подію підпорити своёв участёв, веце як сімдесять декламаторів у 6-ёх віковых катеґоріях, котры были роздїлены на окремы жанры. На сценї ся так вычеряли декламаторы од тых найменшых – школярїв матерьскых школ, аж по дорослых любителїв русиньской літературы, котры так само пришли вказати свої декламаторьскы способности.

Модераторьскыма вступами, но і грами про тых найменшых, участных проводили акторкы Театру Александра Духновіча Зузана Ковалчікова, котра была і ґарантков проєкту і Даніела Либезнюк. Конкурз за головнонго орґанізатора одкрыла підпредседнічка Русиньской оброды на Словеньску Теодозія Латтова. Выступы декламаторів оцінёвала пятьчленна порота в складї: Маріан Марко, директор Театру Александра Духновіча і председа пороты, Анна Кузмякова – основателька конкурзу Духновічів Пряшів, Сілвія Зелінкова – редакторка русиньского высыланя Радіа Патрія Словеньского розгласу в Кошіцях, Іґор Латта – довгорічный актор нашого театру і Петро Медвідь.

Напрік тому, же на Словакії єствують лем дві основны школы, в кторых є навчалным языком русиньскый язык, педаґоґы в рамках кружків або вечурніх школ русиньского языка шторік приготовлюють дїти на Духновічів Пряшів в цїлім реґіонї северовыходной Словакії. Конкурз так і того року мав участників з традічных русиньскых окресів як Стара Любовня, Свідник, Снина, Міджілабірцї, но своє заступлїня мав і окрес Брезно, котрый ся находить на середній Словакії. Порота радо конштатовала, же конкурз з рока на рік має высшу якость, як проявом декламаторів, так і выбером декламованых творів, што є позітівна справа.

Каждый рік, окрем оцінёваня першых трёх місць в окремых катеґоріях, порота выголошує і лавреата Духновічового Пряшова, значіть цїлкового вітяза конкурзу про тот котрый рік. Кандідат на лавреата мусить мати реґуларны участи на дакілько річниках конкурзу і холем раз мусив у своїй катеґорії здобыти перше місце. Тогорічным лавреатом Духновічового Пряшова ся стала Радослава Ясикова, передтым школярька Основной школы Анатолія Кралицького в Чабинах з навчалным языком русиньскым (першый ступінь основной школы), днесь школярька Основной школы в Радвани над Лабірцём, котра на конкурз шторік реґуларно ходить. На конкурзї брала участь в катеґорії проза.

Кідьже Духновічів Пряшів є все підпорованый і пряшівсков орґанізаціов Матіцї словеньской, головно завдякы бывшому крайскому председови орґанізації і сучасному шефови Дому Матіцї словеньской в Пряшові Ладїславови Матіскови, порота могла удїлити і Премію Дому Матіцї словеньской, котра была передана Бранїславови Бандурічови з Основной школы в селї Убля, котрый так само выступив на конкурзї з прозов.

Духновічів Пряшів быв підпореный фінанчнов дотаціов із Уряду влады Словацькой републікы – проґрам Култура народностных меншын 2016 і Одбором школства Окресного уряду в Пряшові. Подію підпорили своїма дарунками про декламаторів і далшы орґанізації – молоды.Русины, Руска Бурса і вже спомянута Матіця словеньска.

П. М.

Script logo