15. 3. 2021: Нєдзеля пребачованя

СРИМСКА МИТРОВИЦА – По старим обичаю на Сиропусну Нєдзелю, або такволану Нєдзелю Пребачованя, у парохиї у Сримскей Митровици вирни, починаюци од пароха о. Владислава Варґу, модлєли пребаченє и пребачовали єдни другим на видлїви способ без рукованя пре мири епидемиї.

После читаня Євангелиї, у котрей була визначена важносц пребачованя, парох наглашел же то услов шицких условох же би ше добре почал тот Вельконоцни пост котри принєше лєм теди духовне напредованє, кед себе єдни другим пребачиме.

Понеже пре мири защити од пандемиї нє було можлїве отримац традицийне Пущанє, хлопска часц символично означели тот обичай.

З нєшкайшим дньом почина акция збераня помоци у поживи, облєчиву, алє и пенєжох же би ше купело єден хижни кочик за 90-рочну парохиянку. Вирни побрали каритасово касочки до котрих буду кажди дзень класц динар по динар за два мацери котри сами витримую свойо дзеци у Латяарку и Руми, а парохиянки су тей парохиї.

Н. ПЕЛИЧ, РутенпреС

(Публікуєме в оріґіналї – войводиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo