15. 2. 2020: Іван Киндя: Дротарі

Кінцьом 2019 р. Русиньска Oброда на Словaциі выдала автобіоґрафічный роман Івана Кіндї під назвом «Дротарі».

Текст роману мож в книжці найти по русиньскы і по словацкы. Роман з украіньского языка перекладала Анна Кузмякова. Автобіоґрафічный роман «Дротарі» єст о жывоті тых ремісників з такых русиньскых сел як Орябина, Камюнка, Литманова, Кремна (Кромпах), Страняны (Фольварк) ци Великій Липник. Хоц кника є о жытю русиньскых дротарів, на жаль, в часі свого выданя могла выйти лем по украіньскы, што не было зрозуміле Русинам. Першыраз была напечатана в 1974 році, десят років по смерти автора. Товды офіцияльно русиньска нацийональніст в Чехословациі не істнувала, книжка вышла по украіньскы. Іван Кіндя, як автор, але і сам дротар, котрый тото ремесло перевзял од своіх предків, пише в книжці не лем о причынах выникнутя дротарства, його традициі, але і о своіх пригодах, котры го в тым часі стрічали. Книжка «Дротарі» є дополнена ілюстрациями од Луциі Канюковой і архівальныма знимками родины Івана Кінді.

Выданя книжкы в 2019 р. сперте было Фондом на підпору культуры нацийональных меншын Словацкой Республикы.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

 

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo