15. 12. 2020: Презідентка СР: „Найвекшый дарунок, котрый собі можеме взаємно дати, є здравя і безпечность своїх найблизшых.‟

Цїлый текст выголошіня презідеткы Словацькой републікы Зузаны Чапутовой:

"Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania,

situácia so šírením covidu je u nás veľmi vážna. Nekontrolovane nám rastie počet nových infikovaných, z ktorých časť onedlho skončí v nemocniciach a naše zdravotníctvo ich počet už nemusí zvládnuť. Už teraz dochádza k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti aj pre pacientov s inými diagnózami a k celkovému vyčerpaniu zdravotného personálu. Hranica, ktorá indikuje veľký problém v nemocniciach bola stanovená na 2000 pacientov s covidom a tento počet sme v uplynulých dňoch už prekročili.

Počúvam pritom, že opatrenia, ktoré dnes máme prijaté sú už nedostatočné. My však nemusíme čakať len na opatrenia. Vieme, že tie budú nevyhnutne časom pribúdať, ale ich zmysel poznáme už dnes.

Prijala som preto v Prezidentskom paláci popredných slovenských vedcov, aby sme spolu zhodnotili situáciu a povedali si, čo ešte každý zo svojho miesta vie pre jej zlepšenie urobiť. Zhodujeme sa, že je už najvyšší čas dôrazne odmietnuť všetky špekulácie a otázky, či vírus existuje a či sú vôbec nejaké opatrenia potrebné.

Musíme rešpektovať vedecké poznatky a vypočuť si hlasy lekárov a zdravotníckych pracovníkov z našich nemocníc. Ich vianočné sviatky vôbec nebudú pokojné, pretože ich strávia v náročnej službe pri svojich pacientoch, hoci vedia, že mnohým z nich už aj tak nebudú vedieť pomôcť. Opakované slová vďačnosti nikdy nevyvážia veľkosť obety, ktorú každodenne prinášajú.

Preto na zastavenie šírenia vírusu dnes nemôže stačiť, ak sa bude zodpovedne a obozretne správať len časť spoločnosti. A už vôbec na to nestačí len snaha vlády prijímať opatrenia. Obraciam sa preto na všetky politické strany, vrátane tých opozičných, pretože odmietanie opatrení alebo vyvolávanie občianskej neposlušnosti dnes nie je krokom voči vláde ale voči lekárom, sestričkám a rodinám infikovaných, ktorých vianočné sviatky tak budú plné stresu, strachu a bolesti. Je preto v najvyššom spoločenskom záujme rozširovať rady zodpovedných a utlmiť načas všetky politické spory. Považujem to nielen za prejav zodpovednosti, ale aj za prejav solidarity s tými, ktorí trpia v nemocniciach a tými, ktorí bojujú o ich životy. Všetko ostatné je oproti tomu malicherné.

Aby sme ochránili svojich blízkych pri štedrovečernom stole, potrebujeme do vianočných sviatkov obmedziť svoje kontakty na nevyhnutná mieru. Neorganizujme žiadne vianočné firemné večierky a ani oslavy, či stretnutia s priateľmi. Po zatvorení terás dnes mnohých láka presunúť stretnutia do bytov, ale podľa slov epidemiológov je práve tento typ kontaktov v uzavretých priestoroch najrizikovejší a najviac prispieva k šíreniu vírusu. Zvážme, či je každý pobyt v preplnených priestoroch nevyhnutný. Vaši blízki isto pochopia, že Vianoce môžu byť skromnejšie, ale o to bezpečnejšie. Vytvorme si vlastné malé bubliny kontaktov, v ktorých do sviatkov vytrváme.

Chcem využiť túto príležitosť a obrátiť sa na všetkých zamestnávateľov. Pokiaľ je to možné, umožnite prosím pred sviatkami a počas nich svojim zamestnancom prácu z doma a zároveň každý, kto pracovať z domu môže, nech tak určite urobí. Eliminujete tým množstvo rizikových kontaktov a prispejete k väčšej bezpečnosti seba aj svojej rodiny.

Chcela by som tiež oceniť aktívny postoj pandemickej komisie, ktorá v súlade s vedeckým poznatkami a aktuálnymi dátami minulý týždeň navrhla viacero opatrení. Neviem, v akej podobe ich v stredu schváli vláda. Bola by som však veľmi rada, ak by mix odporúčaní a prijatých nariadení zodpovedal vážnosti situácie a mal podporu širokej vedeckej komunity. Takéto opatrenia, vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu, ktorú potvrdzujú tiež informácie z dnešného stretnutia s vedcami a odborníkmi, aj rada osobne podporím.

Vážené dámy, vážení páni,

už dlhé mesiace sa každý deň zobúdzame s nádejou, že vírus zmizne a naše životy sa konečne budú môcť vrátiť do normálu. Bohužiaľ, stále nám to nie je dopriate. Život nás postavil pred ťažkú skúšku a musíme ju prekonať. Zľahčovaním, popieraním a ani odporom ju neprekonáme.

Našim nepriateľom totiž nie sú opatrenia, nepriateľom je vírus, ktorého šírenie sa nám ani napriek opatreniam nedarí zastaviť. O to väčšia zodpovednosť preto padá na nás. Viem aké je ťažké zriecť sa svojich zvykov a očakávaní, s ktorými máme spojené vianočné sviatky, nikdy sme pred takou možnosťou nestáli. No najväčší darček, ktorý si teraz môžeme navzájom dať, je zdravie a bezpečnosť svojich najbližších. Majme to prosím na pamäti pri akomkoľvek svojom kontakte pred vianočnými sviatkami aj počas nich."

Zdroj: HN Slovensko

Script logo