15. 12. 2019: Розвоёвый план нашой вебовой сторінкы / Rozvojový plán našej webovej stránky

Obsah webovej stránky Akadémia rusínskej kultúry v SR tvoria krátke a stredne krátke  informácie o kultúrno-národnostnom dianí Rusínov na Slovensku. Ide o informácie o konaní rôznych vedeckých či odborných seminároch o rusínskom jazyku, kultúre, histórii a súčasnej činnosti rusínskych občianskych združení; folklórnych festivalov a speváckych vystúpení; akcií pre rusínske detí a mládež; kultúrnych podujatí, vernisáži výstav rusínskych umelcov a pod.

Zámerom projektu je skoro denne podávať (tu chceme byť ešte aktuálnejší) nové informácie zo súčasného kultúrno-národnostného diania Rusínov v SR, a to pomocou dnes ľahko a rýchlo dostupného média, akým je webová stránka. Chceme vylepšiť celkový vzhľad podávaných informácií, hlavne pridaním viacej ako jednej fotografie. Zmenili sme aj formu týchto správ, aby boli zaujímavejšie a priťahovali viac pozornosti divákov.  

Takže takýmto spôsobom projekt chce podchytiť hlavne rusínsku mládež, ale zároveň informovať o kultúrno-národnostnom dianí Rusínov na Slovensku aj príslušníkov slovenského národa a občanov iných štátov, preto naša webová stránka vychádza v rusínskom jazyku a čiastočne v slovenskom jazyku (v minulosti sme dávali aj anglické preklady správ na našej webovej stránke). To sú ciele projektu.

Význam vidíme v tom, že táto webová stránka by mala rusínskej mládeži jej najbližšou formou pomôcť pri sebauvedomovacom procese, čo by sa malo odzrkadliť vo zvýšenom záujme o štúdium rusínskeho jazyka a zvýšení počtu Rusínov.

Súčasná webová stránka Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike má také rubriky ako: Akadémia, Akcie, Kultúra, Etnografia, Veda, História, Politika, Jubilanti, Organizácie, Vzdelávanie, Tlač (najnovšie čísla Rusyna),  Cirkev, Jazyk, Ocenenia, Súhrne správy a Ponuka kníh a učebníc.

V roku 2019 sme pridali 2 nové rubriky: Literatúra (ukážky z literárnych diel v rusínskom jazyku, ktoré doposiaľ neboli nikde puiblikované) a Nové knihy (informácie a obálky kníh o Rusínoch a ich činnosti vydaných v iných štátoch).

Prínosom je, že staršie čísla rusínskych novín a časopisu (Narodny novynky a Rusyn) je možno nájsť v rubrike Internetové noviny Akadémia rusínskej kultúry v SR 2014 a 2015 a ešte staršie v rubrike rusyňskyj alebo slovenský a podrubrike Presa (Tlač).

Od začiatku roka 2020 (skušobne od konca roku 2019) chceme pridať novú rubriku Sčítanie obyvateľstva, kde budeme dávať články, ktoré by mali podporiť zvýšenie záujmu Rusínov o sčítanie obyveteľstva, bytov a domov v roku 2021 a ich prihlásenia sa k rusínskej národnosti a k materinskému rusínskemu jazyku, čo by malo obohatiť našu webovú stránku.

Mgr. Alexander Zozuľák, redaktor stránky ARK v SR

Script logo