15. 12. 2019: Пізны іконы. Направду падіня?

В будучым тыжни, в серду, 18. грудня/децембра, в Нацийональным Музею в Кракові пройде прелекция др Магдалины Людеры пн. «Пізны іконы. Направду падіня?». Історичка штукы др Людера оповіст про тото, ци оправданы сут опініі, што малярство Церкви XVII, XVIII i XIX ст. то падіня іконового малярства. Часто бесідує ся, што в тым етапі істориі малярства Церкви лишено вельовікову, незмінену традицию іконы так в формальным, як і ідеовым вымірі. Дослідничка буде хотіла розправити ся з тым переконаньом. Доповід пройде в рамках циклю пошырючого асоцияциі з малярством Церкви веденого Нацийональным Музейом в Кракові. Др Магдалина Людера є історичком штукы, науковом робітницьом Нацийонального Музею в Кракові, авторком публикаций з обшыри пізноновожытньой і поствізантийской штукы. Занимат ся малярством і ґрафіком Середньой Европы та сучасным малярством Церкви і методолоґійом його досліджаня.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

Script logo