15. 12. 2016: Informujú aj o aktivitách Rusínov alebo trafená hus opäť (po 30 rokoch!) zagágala...

(K článku Rusíni podporili aktivistov proti ťažbe ropy a plynu. PN 50/2016)

Podduklianske novinky (PN) naozaj pravidelne informujú aj o aktivitách Rusínov v okrese a regióne, čo je veľmi chvályhodné. Dokazuje to aj najnovší, aktuálny článok o 20. zasadnutí Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS) od jeho hovorcu Petra Medviďa. V poslednom odseku článku sa uvádza aj informácia o poverení členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Jána Lipinského a Milana Pilipa „rokovať s ministrom kultúry o riešení rusínskych zbierok nachádzajúcich sa v Slovenskom národnom múzeu Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré sú prezentované ako ukrajinské zbierky.“ Treba tu zároveň pripomenúť, že ešte 8. júla 2016 napísal stanovisko k rozličným problémom v múzeu aj vtedajší (chválabohu, že už vtedajší, ale až po 30 rokoch!, pozn. A. K.) riaditeľ spomínaného svidníckeho múzea, tiež vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave toto, citujem: „... metódou intríg, obštrukcií a účelovým podrývaním autority riaditeľa útvaru (rozumej múzea vo Svidníku, pozn. A.K.) ste zosnovali opozičnú separatistickú skupinku v múzeu vo Svidníku na čele s osobou, ktorá už takmer dva roky odmieta poslušnosť a netrpezlivo čaká na prisľúbenú funkciu (rozumej riaditeľa múzea vo Svidníku, pozn. A. K.). V tomto stanovisku SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku k záverom smutne známej medzinárodnej vedeckej konferencie UKRAJINCI V HISTÓRII A KULTÚRE KARPÁT si takisto autor podal  spomínaného P. Medviďa, ba aj „kumpánov z OSRS“, citujem: „Pán Medviď spolu so svojimi kumpánmi z OSRS sa dlhodobo usilujú o privlastnenie si múzea vo Svidníku, lebo podľa nich je tam všetko rusínske, včítane zbierok a knižničných fondov. On je aj hlavným iniciátorom „riešenia“ záverov vedeckej konferencie vo Svidníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. júna 2016 na MK SR.“ Dodávam, že aj mňa a iných si pred časom podal onen teraz exriaditeľ svidníckeho múzea a poriadne precvičil. Naopisoval sa mňa a ďalších za peniaze Slovenskej republiky, a to vo Vedeckom zborníku Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č.26 /2011, str. 362-505! Podal aj trestné oznámenie na mňa na políciu vo Svidníku, ba aj na políciu (krajskú) v Prešove, prokuratúru, dokonca aj súdnu žalobu! Za moje názory. Nepristal som na jeho štýl a nekontroval som protiakciami, čo bola chyba. Bolo treba aj jeho ľudovo povedané poriadne poťapať! Právom. Vychádzal totiž z toho, že VŠETCI SÚ NA VINE, IBA ON, vtedajší DIREKTOR spomínaného svidníckeho SNM – MUK, NIE!!! Božie mlyny však aj jeho zomleli (nie bogliarsky mlyn z môjho rodiska, teraz zo svidníckeho vraj ukrajinského skanzenu, hoci jeho pôvodný vlastník Andrej Kačmár nevedel ani slovo, obrazne ani mäkké f po ukrajinsky, lebo rozprával šarišsky, pretože pristal tu z Malcova, pozn. A.K.) a sa dožil po tridsaťročnom vzostupe pádu!!! Ako Biľak, Husák a ďalší súdruhovia aj zo Svidníka atď. Alebo mečiarovci, či kádéháci. Všetci sa správali , akoby chytili Pána Boha za nohy. Onedlho prídu však ďalší mocipáni. Miesto terajších, ba možno príde k celkovým zmenám v organizácii štátnej správy (okresov) na Slovensku... Svetská sláva, poľná tráva! Poznamenávam, že tento článok posielam na vedomie generálnemu riaditeľovi SNM v Bratislave, na webovú stránku Akadémia rusínskej kultúry v SR a na ďalšie orgány a organizácie v Slovenskej republike. Zároveň aj tu a teraz aktuálne platí, že trafená hus opäť (po 30 rokoch!) zagágala...

A. Kaputa

Script logo