15. 1. 2021: В Меркеловій Нїмецьку выник великый шкандал одностно Дростеновому PCR тесту

Барз выхвалёваный нїмецькый модел режіму Анґелы Меркеловой на здоланя пандемії COVID-19 теперь боює із серіёв потенціалных знищуючіх шкандалів.

Tie smerujú priamo k podstate testovania a zdravotných odporúčaní, používaných na vyhlasovanie drastických ekonomických lockdownov a následne de-facto povinných očkovaní.

Škandál v Merkelovej poradnej skupine

Škandály sa týkajú hlavne profesora zo samého stredu Merkelovej poradnej skupiny pre koronavírus.

Dôsledky však ďaleko presahujú nemecké hranice a siahajú až k samotnej Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a jej globálnym odporúčaniam.

Celý prípad Svetovou zdravotníckou organizáciou nariadených uzavretí podnikov, škôl, kostolov a iných spoločenských arén na celom svete vychádza z testu zavedeného, prekvapujúco skoro, počas koronavírusovej ságy v čínskom Wu-chane.

Dňa 23. januára 2020 publikoval vo vedeckom časopise Eurosurveillance európskeho Centra pre prevenciu a kontrolu ochorení Dr. Christian Drosten (na úvodnom obrázku) spolu s niekoľkými kolegami z Berlínskeho virologického inštitútu v nemocnici Charité a šéfom malej berlínskej biotechnologickej spoločnosti TIB Molbiol Syntheselabor GmbH štúdiu, tvrdiacu, že vyvinuli prvý účinný test na zistenie toho, či je niekto infikovaný novým koronavírusom.

Ten bol len niekoľko dní predtým prvýkrát identifikovaný vo Wu-chane. Drostenov článok mal názov „Zistenie nového koronavírusu 2019 (2019-nCoV) testom RT-PCR“ (Eurosurveillance 25(8) 2020).

Správa bola s okamžitým odporúčaním prijatá skorumpovaným generálnym riaditeľom WHO Tedrosom Adhanomom, prvým doktorom vo vedení WHO, ktorý nie je lekár.

Odvtedy sa Drostenom odporúčaný test na vírus, zvaný Real-Time (v reálnom čase), alebo tiež RT-PCR test, šíril po celom svete ako najpoužívanejší protokol určovania toho, či človek môže mať ochorenie COVID-19.

Vedci žiadajú anulovať Drostenov článok

27. novembra 2020 veľmi rešpektovaná medzinárodná skupina 23 virológov, mikrobiológov a vedcov z príbuzných odborov uverejnila žiadosť, aby časopis Eurosurveillance anuloval Drostenov článok z 23. januára 2020.

Ich dôkladná analýza je usvedčujúca. (Odkaz na ňu nájdete TU). Ide o skutočne odborné posúdenie.

Drostena a jeho stúpencov obviňujú z „fatálnej“ vedeckej nekompetentnosti a chýb pri zavádzaní ich testu.

V prvom rade, ako odhaľujú kritizujúci vedci, štúdia, ktorá stanovila používanie Drostenovho PCR testu na wu-chanský kmeň koronavírusunebola pred svojím uverejnením v časopise Eurosurveillance nikdy podrobená odbornej kritike.

Napriek tomu následne v nepatričnej náhlivosti bol test prijatý Merkelovej vládou a WHO na celosvetové používanie, čo viedlo v globálnom rozmere k prísnym lockdownom a ekonomickej a spoločenskej katastrofe.

Kritici poukazujú na to, že: „Corman-Drostenova štúdia bola do časopisu Eurosurveillance dodaná 21. januára 2020 a na uverejnenie prijatá 22. januára 2020 a 23. januára 2020 už bola štúdia na internete.“

Neuveriteľné je, že Drostenov testovací protokol, ktorý poslal WHO v Ženeve 17. januára, WHO oficiálne odporučila ako celosvetový test na stanovenie prítomnosti wu-chanského koronavírusu dokonca ešte predtým, než bola publikovaná štúdia!

Odborne posúdiť štúdiu nie je možné za 1 deň!

Ako poukazujú kritizujúci autori, pri téme takej komplikovanej a dôležitej pre svetové zdravie a bezpečnosť, nie je možné skutočné 24-hodinové „odborné posúdenie“ od aspoň dvoch odborníkov v odbore.

Kritici poukazujú na to, že Drosten a jeho spoluautorka Dr. Chantal Reuskenová nepriznali do očí bijúci konflikt záujmov. Obaja boli aj členmi redakčnej rady časopisu Eurosurveillance.

Navyše, ako uvádza BBC a štatistiky Google, 21. januára bolo na celom svete pripísaných wu-chanskému vírusu celkovo iba 6 úmrtí.

Pýtajú sa: „Prečo autori prijali test pre laboratóriá verejného zdravotníctva, keď v tom čase neexistoval žiadny skutočný dôkaz naznačujúci, že je epidémia rozšírenejšia, než sa pôvodne myslelo?“

Ďalším spoluautorom Drostenovej štúdie, ktorý Drostenovmu PCR protokolu dodal krytie zdanlivej vedeckej dôveryhodnosti, bol Olfert Landt, šéf spoločnosti Tib-Molbiol v Berlíne, ktorá vyvíjala test.

Ich test je dnes predávaný s požehnaním WHO v stovkách miliónov kusov. Tento trefný fakt ale v Drostenovej štúdii nepriznal ani Landt.

Určite na tom nie je nič podozrivé či nepatričné?

Bolo by relevantné vedieť, či Drosten, hlavný vedecký poradca Merkelovej pre ochorenie COVID-19, de facto nemecký „Tony Fauci“, nedostáva percentá za každý test predaný spoločnosťou Tib-Molbiol v ich globálnej marketingovej dohode so spoločnosťou Roche.

Falošne pozitívni (zdraví označení za chorých)?

Od konca januára 2020 nás svetové mainstreamové média zaplavujú desivými hodinovými aktualizáciami „celkového počtu infikovaných koronavírusom“. Zvyčajne len jednoducho pripočítajú každodenný nárast k celosvetovému počtu „potvrdených prípadov“, ktorých je momentálne vyše 93 miliónov (k 14.1.2021).

Alarmujúce, ale čo sa toho faktu týka, ako poukazuje Pieter Borger a jeho kolegovia a vedeckí spolupracovníci, „počet potvrdených prípadov“  je nezmyselné číslo. Prečo?

Borgerova správa identifikuje to, čo v Drostenovej štúdii z konca januára považuje za „fatálne problémy“. Vyberáme tie najočividnejšie, aby ich ľahko pochopila aj väčšina bežných ľudí.

Drosten a jeho spoločníci poskytli mätúco nešpecifikované sekvencie primeru a sond (génové sekvencie, ktoré test hľadá v odobratej vzorke).

Kritici uvádzajú, že:

„Tento vysoký počet variantov je nielen nezvyčajný, ale pre laboratóriá aj veľmi mätúci. Týchto šesť nešpecifikovaných pozícií by mohlo ľahko viesť k návrhu niekoľkých rôznych alternatívnych sekvencií primerov, ktoré nesúvisia so SARS-CoV-2…

Mätúci nekonkrétny opis v Corman-Drostenovej štúdii sa nehodí na štandardný operačný protokol. Tieto nešpecifikované pozície mali byť navrhnuté jednoznačne.“

Ďalej dodávajú, že:

 „Metóda RT-PCR sa pre prvotnú diagnostiku ochorenia neodporúča. To je dôvod, prečo RT-PCR test používaný v klinickej praxi na zistenie ochorenia COVID-19 nie je indikovaný pre diagnostikovanie COVID-19 na pravidelnej báze.“

Cykly amplifikácie sú stanovené škandalózne vysoko

No ešte usvedčujúcejším pre Drostena je fakt, že sa nikde nezmienil o tom, kedy je test pozitívny alebo negatívny alebo čo definuje vlastne pozitívny alebo negatívny výsledok!

Borgerova správa uvádza:

„Tieto typy virologických diagnostických testov musia byť založené na SOP (štandardnom operačnom protokole), vrátane validovaného a fixného počtu PCR cyklov (Ct hodnota), po čom sa vzorka pokladá buď za pozitívnu, alebo negatívnu.

Maximálna primerane hodnoverná Ct hodnota je 30 cyklov. Pri Ct nad 35 cyklov treba očakávať rýchlo rastúce počty falošne pozitívnych výsledkov (čiže nenakazení ľudia, ktorých test mylne označí za infekčných)…

Vedecké štúdie dokazujú, že pri hodnotách Ct 35 sú zisťované len neinfekčné (mŕtve) vírusy.“

WHO a Drosten odporúčajú Ct 45 cyklov a údajne tak v súčasnosti robia aj predstavitelia nemeckého zdravotníctva. Niet sa čo čudovať, že pri rastúcom počte testov na prahu zimnej chrípkovej sezóny počet PCR „pozitívnych“ v Nemecku a inde prudko stúpa.

Ako poukazujú kritizujúci autori, keby zdravotnícke úrady špecifikovali ako maximum 35 cyklov, počet pozitívnych na koronavírus by nebol ani 3% súčasného počtu!

Poznamenávajú, že:

„Analytický výsledok s Ct hodnotou 45 je vedecky a diagnosticky absolútne nezmyselný (prijateľná Ct hodnota by nemala prekročiť 30). Všetko toto by sa malo veľmi jasne komunikovať.

Je závažnou chybou, že sa Corman-Drostenova štúdia nezmieňuje o maximálnej hodnote Ct, pri ktorej môže byť vzorka jednoznačne považovaná za pozitívny alebo negatívny výsledok testu.

Tento dôležitý prahový limit cyklu tiež nie je doteraz špecifikovaný ani v žiadnych následných výkladoch.“

Autori ďalej dodávajú:

 „Fakt, že tieto PCR produkty neboli validované na molekulárnej úrovni, je ďalšia nápadná chyba protokolu, ktorá robí nepoužiteľným každý na ňom založený test ako špecifický diagnostický nástroj pre identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.“

Povedané jednoduchým jazykom, celá konštrukcia Gatesovej nadácie, Merkelovej vlády, WHO a Svetového ekonomického fóra, ako aj dôvody pre de-facto vynútené netestované vakcíny, stoja na výsledkoch PCR testu na koronavírus, ktorý je nanič. Test Drostena a WHO je, viac-menej, vedecký hnoj.

Chýbajúca lekárska skúška. Je Drosten navyše aj podvodník a plagiátor?

Táto zničujúca kritika od 23 popredných svetových vedcov, medzi ktorých patria tí, čo majú patenty súvisiace s PCR, izolovaním a sekvenovaním DNA a bývalým hlavným vedcom spoločnosti Pfizer, je usvedčujúca, no nie je jediným problémom, ktorému dnes čelí profesor Dr. Christian Dorsten.

On a predstavitelia frankfurtskej Goetheho univerzity, na ktorej vraj získal v roku 2003 svoj lekársky doktorát, sú obvinení z podvodného získania, resp. udelenia titulu.

Podľa Dr. Markusa Kühbachera, špecialistu na vyšetrovanie vedeckých podvodov ako sú plagiátorstvo pri dizertačných prácach, musí byť diplomovka Dr. Drostena podľa zákona na istý čas uložená u akademických predstaviteľov jeho univerzity.

Títo zástupcovia univerzity potom podpíšu zákonom požadovaný formulár, Revisionsschein, overený podpisom, pečiatkou univerzity a dátumom, s uvedením názvu a autora diplomovej práce, aby mohol byť odoslaný do univerzitného archívu. Spolu s ním sa zakladajú tri originálne výtlačky diplomovky.

Kühbacher obviňuje Goetheho univerzitu z podvodu tým, že klamne tvrdí, že Drostenov Revisionsschein bol založený do evidencie.

Hovorca univerzity bol neskôr nútený pripustiť, že založený nebol, alebo ho aspoň nevedia nájsť. Navyše, z troch povinných výtlačkov jeho lekárskej diplomovky, veľmi relevantnej vzhľadom ku globálnej dôležitosti Drostenovej roly pri koronavíruse, dva výtlačky „zmizli“ a zvyšná jediná kópia je poškodená vodou.

Kühbacher hovorí, že Drosten bude teraz pravdepodobne čeliť súdnym žalobám za používanie podvodne získaného doktorského titulu.

Kritikov sa snažia očierňovať

Wolfgang Wodarg sa tak stane, nevieme, no faktom je, že v Berlíne sa vedie samostatný právny proces proti dvom ľuďom zodpovedným za nemeckú mediálnu stránku Volksverpetzer.de, za ohováranie a očierňovanie, iniciovaný známym a kritickým nemeckým lekárom Dr. Wolfgangom Wodargom.

Súd požaduje od obžalovaných 250 000 € za nactiutŕhanie a materiálne škody spôsobené Wodargovi obvinenými na ich internetovej stránke, ako aj v ďalších nemeckých médiách.

Toho sa mali dopustiť svojimi tvrdeniami, v ktorých zlomyseľne a bez dôkazu očierňovali Wodarga, nazývajúc ho „popieračom Covidu“, označujúc ho lživo za pravicového extrémistu (je niekdajším celoživotným členom Sociálno-demokratickej strany) a za početné ďalšie lživé a poškodzujúce obvinenia.

Obhajcom Dr. Wodarga je známy nemecko-americký právnik Dr. Reiner Fuellmich.

Vo svojich obvineniach proti obžalovaným Fuellmich plne cituje obvinenia proti Drostenovmu testu na koronavírus od Dr. Pietera Borgera a jeho kolektívu, zmienené vyššie.

To obžalovaných v podstate núti vyvrátiť Borgerovu štúdiu. Ide o veľký krok na ceste k dokázaniu celého podvodu WHO s PCR testovaním na COVID-19.

Odvolací súd v portugalskom Lisabone už 11. novembra 2020 rozhodol, že PCR test od Dorstena a WHO nie je presvedčivý na zistenie nakazenia koronavírusom a že nie je žiadnym základom pre nariadenie celonárodných či čiastkových lockdownov.

Keby to, čo je v stávke, nebolo pre ľudstvo také hrozivé, bol by to všetko materiál na absurdnú komédiu.

Cár svetového zdravotníctva, šéf WHO Tedros, nie je lekár a jeho WHO je masívne financovaná neúspešným univerzitným študentom a miliardárskym počítačovým manažérom Billom Gatesom, ktorý ohľadom opatrení proti COVID-19 radí aj Merkelovej vláde.

Záver

Merkelovej vláda (a nielen ona) používa Drostenov PCR test a Drostena samého ako „vševediaceho“ odborníka na zavádzanie tých najdrastickejších ekonomických opatrení mimo času vojny.

Jej minister zdravotníctva Jens Spahn (na obrázku vľavo) je bývalý bankár, ktorý nemá žiadny lekársky titul, len funkciu lobistu pre Big Pharmu.

Lothar Wieler, šéf nemeckej obdoby CDC zvanej Inštitút Roberta Kocha (čiže niečo ako Úrad verejného zdravotníctva), nie je virológ, ale veterinár.

S touto posádkou sa Nemci (a nielen oni) prizerajú, ako im životy ničia lockdowny a sociálne opatrenia, aké si dovtedy nedokázali ani len predstaviť. Existuje veda a veda.

No nie všetka „veda“ je platná.

Autor: F. William Engdahl, Zdroj: thelibertybeacon.com, Spracoval: Badatel.net

 

 

Script logo