15. 1. 2020: 170 років од взнику нoвинок „Вѣстникъ русиновъ“

„Вѣстникъ русиновъ“ – новинкы, якы спершу выходили двараз, потім трираз до тыждня, а наконець як тыжденник у Віднї (1850 – 1866) і были выдаваны про Русинів в Австрійской імперії. Цїла назва: „Вѣстникъ, повременноє письмо, посвященноє  политическому и нравственному образованію Русиновъ Австрійской державы“. В першых роках свого єствованя (за редаґованя галицького старорусина Якова Головацького) новинкы функціоновали як орґан „політічной і моралной освіты“ Русинів як австрійской Галічі, так і Угорьского кралёвства (Підкарпатьской Руси і Пряшівской области). Меджі дописователями выданя быв і народный лідер карпатьскых Русинів Александер Духновіч.

Павел Роберт МАҐОЧІЙ, „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів“ зоставителїв П. Р. Маґочія і Івана Попа, Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010, с. 104, переклад із україньского языка: А. З..

Script logo