14. 9. 2021: Папа Франціск одштартовав свою 4-днёву навщіву Словакії

Slovensko sa ako krajina v srdci Európy dokázalo napriek mnohým skúškam pokojným spôsobom integrovať a odlíšiť. Jeho dejiny pozývajú k tomu, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.

Po stretnutí s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca to uviedol pápež František: "Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácie, pokoja a Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín." Pápež vyjadril radosť, že je na Slovensku, a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou. Poukázal aj na modrý pás na našej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi. Bratstvo je podľa jeho slov potrebné aj na podporu integrácie, ktorá sa stáva stále dôležitejšou. Vo svojom prejave spomenul aj pandémiu koronavírusu. Označil ju ako "skúšku našich čias". Ľudia by podľa neho mali túto krízu prijať ako "výzvu prehodnotiť životný štýl".

Podľa hlavy katolíckej cirkvi nemá zmysel sa sťažovať na minulosť. Treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť: "Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry," dodal pápež. Nasledovalo stretnutie pápeža s biskupmi v priestoroch Katedrály sv. Martina. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský v príhovore na stretnutí s pápežom uviedol: "Áno, už vo Vašej prvej encyklike, ktorú ste adresovali nám biskupom, kňazom a diakonom sme si uvedomili Vašu lásku voči chudobným a práve tento pohľad sa usilujeme nanovo nadobudnúť."

Biskupi a kňazi sa podľa Zvolenského usilujú, aby poznali a správne porozumeli to, čo im pápež dnes hovorí. Pápež František dlhodobo nastavuje aj zrkadlo súčasnej katolíckej cirkvi, čo potvrdil aj v príhovore v bratislavskej Katedrále sv. Martina. Pápež vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má cirkev riadiť. Predstaviteľov cirkvi poprosil, aby nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. Pápež hovoril, že krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Biskupov a kňazov vyzval, aby sa nebáli formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Povzbudil ich, aby formovali veriacich k slobode od rigidnej religiozity. František pripomenul, že cirkev je spoločenstvo, ktoré vytvára priateľstvo, a dialóg medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovyznaniami a medzi národmi. Pápež sa však zároveň poďakoval duchovným za ich prácu a poprial im, aby kráčali cestou slobody, v tvorivosti viery a v dialógu.

Analytici a komentátori pripomínajú, že jedným z cieľov jeho návštevy na Slovensku má byť aj riešenie sporov v katolíckej cirkvi na Slovensku. Utorkový (14. 9.) program pápeža sa bude odohrávať na východe Slovenska. Začne sa v Prešove a bude pokračovať v Košiciach. Posledný deň návštevy, v stredu 15. septembra, strávi pápež v Šaštíne. Podujatia s návštevou pápeža výrazne ovplyvnia dopravu v jednotlivých mestách, s obmedzeniami treba rátať aj na hraniciach.

Zdroj: Rádio Vlna

 

Script logo