14. 8. 2020: Підпора реґіоналной і мултікултурной выховы – вызва

Вызва на даваня жадостей

Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы (дале лем „МШНБіШ СР“) ознамлює, же на рік 2020 вычленило фінанції на розвиток проєктів у проґрамі: „Підпора реґіоналной і мултікултурной выховы учнїв, што належать к народностным меншынам 2020“ у сумі 48 тісяч евр.
 

Про тот цїль суть даны фінанції на основі § 4д закона ч. 597/2003 З. с. о фінанцованю основных школ, середнїх школ і школскых інштітуцій у звучаню пізнїшых предписів. Пріорітнов сферов суть актівіты, што помагають ку взаємному спознаваню ся, мултікултурному діалоґу, одбуряваню передсудків односно іншых і підпорї реґіоналной освіты.

Выповнену жадость дає зряджователь школы до 7. септембра 2020 належного одбору школства окресного уряду в центрї края. Жадость треба на обалцї означіти словами: „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“.

Про даня жадости є вырїшалный датум на поштовій печатцї. Жадости, котры сповнюють жаданы крітерії, пошле належный одбор школства окресного уряду в центрї края секції народностного і інклузівного навчаня міністерства до 16. септембра 2020.

Вызва і жадость є на вебовім порталї Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту Словацвькой републікі у горі уведженій статї.

Портал МШНБіШ СР, переклад із словацького языка: А. З.

Script logo