14. 8. 2017: О Бісы є інтерес театралных фестівалїв

О пєсу нашого пряшівского Театру Александра Духновіча (ТАД) Бісы, котра выникла на основі роману Фёдора Михайловіча Достоєвского і театер єй одпремєровав як свою другу премєру в театралній сезонї 2016/2017 в децембрї минулого року, проявлюють інтерес театралны фестівалы на Словакії.

В місяці юній 2017-го року наш єдиный русиньскый професіоналный театер на світї выступав із тов пєсов в рамках театралного фестівалу під назвов „Dotyky a spojenia“ в Мартінї. Тот фестівал, котрый того року проходив уже 13-ый раз, є найвекшов і найрепрезентатівнїшов проглядков театрів, котры діють на Словакії. Фестівал представлять актуалну творчость главно професіоналных драматічных театрів і проходить в просторах Словацького коморного театру Мартінї і в уліцях міста.

 

Теперь ся ТАД вкаже 24-го септембра в Нітрї, де буде з Бісами выступати в рамках міджінародного театралного фестівалу „Divadelná Nitra“. Театер пєсу одограть в Штудію Театру Андрея Баґара.

 

Театралный фестівал „Divadelná Nitra“ є єднов із найвызначнїых міджінародных подій в области културы на Словакії. Єдночасно є решпектованов подіёв у европскім контекстї. Проходить од осени 1992-го року все кінцём септембра в Нітрї, котру має і в назві фестівалу. Того року одбуде ся фестівал од 22-го до 26-го септембра.

 

„Divadelná Nitra“ є выберовов неконкурзнов переглядков найлїпшого европского, передовшыткым драматічного театру, котра є приступна і про танечный, музичный ці бабковый, припадно вытварный театер. „Divadelná Nitra“ глядать нетрадічны, іноватівны і іншпіратівны сценічны творы, познакомлює єй участників із новыма тенденціями і з новыма менами творцїв, і обсягує богатый супроводный і робочій проґрам. Так само дає простор іншым сортам уменя і презентації реґіоналных културных актівностей. Почас свого єствованя на фестівалї представили ся дотеперь пєсы із 31 держав світа.

 

Фестівал проґрамово присвячать ся неформалній освітї і роботї з публіков. Атмосферу одкрытости, свободы і плодному черяню поглядів оцїнюють главно молоды люди, котры суть цїлёвов ґрупов фестівалу. „Divadelná Nitra“ функціонує і як вызначна платформа културного черяня в рамках Европы, головно міджі Выходом і Западом. Про многы европскы державы значіть фестівал часто єдину можливость презентації їх театралного уменя на Словакії.

І того року, окрем театрів зо Словакії, буде мож в рамках главного проґраму відїти пєсы театрів із Чеськой републікы, Споєных штатів Америкы, Ґреції, Словенії ці Белґії.

Нас тїшыть, же на фестівалї зазвучіть, окрем іншых, і наш, русиньскый язык.

П. Медвідь

Script logo