14. 6. 2019: 75 років од смерти знамого ученого Любора Нідерле

Любор Нідерле (Lubor Niderle) народив ся 20. септембра 1865 у Клатовах, втоогдышнёй Австрійскій Богемії, днесь на теріторії Чеськой републікы, умер 14. юна 1944 у Празї, у вдогдышнїй Чехословакії, днесь теріторія Чеськой републікы. Він знамый чеськый археолоґ і етноґраф.

Він найвеце знамый про свою класічну штиритомну роботу з археолоґії і раннёй історії славяньскых народів Slovanské starožitnosti“ (1902 – 1924). У тій роботї і баданях, присвяченых выключно Карпатьскому реґіону (Počátky Karpatské Rusi“ (1922) „Počátky slovanského osídlení na Podkarpatské Rusi“ (1931) Л. Нідерле высловлює погляд, же предкы сучасных Русинів почали заселёвати даный край іщі у 5. ст., як сопутникы Гунів, котры вторгли на теріторію коло Дунаю.

Він тыж написав докладне баданя, котре было доповнене мапами, о складнім проблемі розмістнїня Русинів і Словаків у Пряшівскій области на зачатку 20. ст. (K sporu o ruskoslovenské rozhraní v Uhrách, 1903).

Іван ПОП, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа, (Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, на с. 539), переклад і звыразнїня писма: А. З.

Script logo