14. 5. 2018: На русиньскім фестівалї знова і премєра театралной приповідкы

Од 21-го до 27-го мая 2018-го року буде проходити вже 6-ый річник Фестівалу културы Русинів Словакії у Свіднику. Як є вже звыком, головный проґрам буде проходити почас вікендовых днів – од пятніцї до неділї, но проґрам є про заінтересованых приготовленый на каждый день почас тыждня.

І тот рік в рамках тыжднёвого проґраму одбуде ся премєра театралной приповідкы, котру наштудовали свідницькы школярї умелецькой школы і написала русиньска писателька Людмила Шандалова. Публіка собі у свідницькім Домі културы буде годна посмотрити 22-го мая од 9.00 год. приповідку під назвов Юрко і поклад.

„Театрална гра про дїти під назвов Юрко і поклад нас заведе до світа приповідкового і міфічного. На початку Юрко, молодый хлопець, є постaвленый до позіції головы фамелії. Жыє зо стареньков мамов i з двома сестрами на малім ґаздівстві, яке їх ледво ужывить. Сестры суть у віцї, кедь бы ся могли уж оддавати, но обидві хотять іщі штудовати. Юрко чує одповідность за них. Радо бы їм поміг в жывотї, трапить ся, як їм забезпечіти на тот цїль пінязї, як помочі на старость своїй мамі. Сам є залюбленый до Ганькы, думать і на свою будучность. Дізнать ся, же у світї є поклад, якый треба найти, лем треба одвагу выбрати ся до незнамого, зoхабити своїх найблизшых. Наконець вырїшыть, же подступить тото різіко. Світ (у приповідцї міфічный світ – русалкы, водници, карликы) го привітать різныма пробами, дістане ся аж цалком близко ку великому богатству, але сягнути на нёго значіть прийти о велё, аж є огроженый на властнім жывотї. Познавать, же вартости треба глядати цалком інде. Найвекша з них є любов а добре сердцe,“ пише ся в анотації ку приповідцї

В рамках проґраму од понеділька буде у Свіднику презентація Ґалерії Андрій Смоляк, поклепаня основного каміня памятника сторічніцї 1-ой Чехословацькой републікы, Театер Александра Духновіча одограть пєсу Тяпаковцї, одпрезентує ся і Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, ці орґанізація „Dukla Destination“. Меджі русиньскы тягла музичного проґраму, котрый зачінать в пятніцю, належать Русинія, ПУЛС, Лабірьскы бетяре ці Маковіця. Цїлый проґрам фестівалу мож собі найти на офіціалнім сайтї www.rusinskyfestival.sk.

П. М.

Script logo