14. 4. 2021: Україна і Словакія обговорили переспектівы споїня маґістралов D1

Як інформовав портал Ноивини Закарпаття, недавно в Закарпатьскій областній адміністрації зорґанізовали онлайн стрїчу з колеґами із словацького боку. На стрїчі занимали ся перспектівами споїня Україны і Словакії автомаґістралов D1.

Автострада D1 є найвызначнїшов і єдночасно найдовшов словацьков автострадов, котра має по своїм докінчіню споїти Братїславу із Загором коло державной граніцї з Українов. Частёв автострады має быти і новый автострадовый гранічный переход.

Часть паневропского корідору

Траса D1 зачінать в Братїславі і продовжує через Тырнаву, Тренчін, Жіліну, Мартін, Попрад, Пряшів, Кошїцї і Михалївцї аж до Загору. Тота автострада є частёв голузкы „А“ 5-го паневропского корідору з трасов з Братїславы через Ужгород аж до Львова.

Натеперь будованя маґістралы, котра має надзвычайно высокый соціално-економічный потенціал про обидві державы, заставило ся за Кошіцями, в Бідовцях, што є менше як 80 км од граніцї з Українов. Окрем того, іщі не суть добудованы ани дакотры части на Словакії.

Почас онлайн стрїчі обідві стороны были згодны, же є важным надвязати сполупрацу і вырїшыти, в якім напрямі до державной граніцї з Українов дале будовати тоту маґістралу. Про Закарпатьску область Україны суть актуалныма і перпсектівныма пунктами переходу Паладь Комарівцї – Руське і Соломоново – Чієрна, де вже зачало ся робити на выдїлїню фундушів. Іщі все рахує ся і з переходом Ужгород – Вышнє Нїмецьке, де Словакія планує збудовати новый темрінал про транспорт товарів.

Планована далша стрїча

Далша стрїча в такім самім форматї, як інформовав україньскый портал, бы мала одбыти ся за дашто веце як місяць.

„За тот час выпрацуєме пропозіції про словацькых колеґів што до напрямів продовжіня автомаґістралы до словацько-україньской граніцї, ініціюєме зорґанізованя засїданя україньско-словацькой меджівладной комісії в найблизшім часї, стрїтиме ся з веджінём державы, народныма посланцями, жебы здобыти їх підпору. Бо мы вшыткы маєме намагу, жебы пригранічна інфраштруктура на Закарпатю была на европскій уровни,“ повів першый заступник головы Закарпатьской областной адміністрації Мірослав Білецькый (на фотцї).

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова і ґрафічна управа: ред. АРК в СР, жрідло фотоґрафії: Ноивини Закарпаття.

Script logo