14. 4. 2018: Вышла нова книжка Михаіла Алмашія

В апрілю 2019-го року одбыла ся важна подія в жывотї Русинів Україны і цїлого світа – вышла із друку книжка доктора філозофії Михаіла Алмашія – Карпаторусинський народ. Доля, пронесена крізь віки.

Тота книжка барз цїнна і важна про переоцїнїня історії, баданя етноґрафії і културы Русинів Підкарпатя. Книга є написана в україньскім языку і є унікатнов збірков історічных матеріалів, архівных документів, цітатів знамых історіків, думок вызначных людей, історічных особностей, споминів автора, котрому в тім роцї выповнить ся 89 років.

Красный вік автора, многорічне глубоке штудованя темы русинства, у вшыткых смыслах того слова, доволять ёму робити серьёзну неопереджену аналізу многых історічных процесів і подій, котры дотулили ся судьбы підкарпатьскых Русинів. Заключіня, котры передкладають ся чітателёви по познакомлїню ся із книгов, часами півперечають знамым тверджіням, котры находять ся в учебникам історії. Но книга барз притїгать обєктівнов і вецестороннов презентаціёв матеріалів, котры автор приносить чітателёви із вынятковов любвов, а часами із болём за тяжку судьбу своїх родаків-Русинів, за неузнаня і неприниманя факторів русиньской самоідентіфікації, в тім чіслї русиньской наукы, културы, освіты, шпорту, за недоцїненость вызначных Русинів, родаків із підкарпаторусиньского краю, котры охабили свій важный слїд у світовій русиньскій дідовизнї.

Автор інтересує ся достойностёв, честнотов і смілостёв свого народа. Намагать ся принести історічну правду вшыткым, котры інтересують ся минулостёв русиньского народа, молодым людям, котрых учіли історію у покривленій верзії, будучім поколїням Русинів, котры будуть пышыти ся своїм гордым, честным русиньскым родом.

На тото надіє ся і по тім тужить великый чоловік – автор многых выдань на тему русиністікы, Заслуженый учітель Україны, член Націоналной ліґы композіторів Україны, колишнїй председа Науково-културолоґічного общества ім. Александра Духновіча, многорічный член Світовой рады Русинів – Михаіл Алмашій, автор книжкы Карпаторусинський народ. Доля, пронесена крізь віки.

Автор статі: Валентіна Кабай, Ужгород. Протлумачів: Петро Медвідь

Script logo