14. 3. 2021: Інштінкт про пережытя

Покля дакотры віруючі Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії уж властно зрадили свого пастыря, кедь підписують писма адресованы главі Україньской ґрекокатолицькой церькви з просьбов о „соєдиненя“, мадярьскый метрополіта проявлює Матери вірность, і одкрыто говорить то, же єпархія, в котрій маєме своє походжіня, мать зістати окремов.

На кінцю фебруара быв гайдудороґскый архієпіскоп і метрополіта Філіп Кочіш на авдієнції у Папы рисмкого Франціска. Пак дав інтервю про мадярьску редакцію Radio Vaticana, в рамках котрого одкрыто повів свою позіцію, што до Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії.

Метрополіта Кочіш говорить ясно то, што вшыткы давно видять. Бісїдує о тім, же собі на Матїрь Церьков, з котрой походять ґрекокатоликы на Словакії, в Мадярьску, Чеській републіці, Хорватії, Сербії ці Споєных штатах Америкы, робить претензії Україньска ґрекокатолицька церьков, же впливы україньской церькви ся чують барз міцно. Властно нич нового.

Но предці то не є лем таке будьяке інтервю. По перше, метрополіта в розговорї повів, же тоту тему одкрыв з найвысшым представителём Католицькой церькви. І то не є лем таке „штось“. Є то потверджінём того, же змаганя меджі експанзівныма україньскыма ґрекокатоликами і церьквами русиньской традіції є серёзне.

По друге, владыка Кочіш говорить, же тота позіція, значіть погляд, же Мукачово має зістати церьквов свого права, не є лем ёго позіціёв, респектівно Мадярьской ґрекокатолиьцкой церькви, але і позіціёв далшых церьковных штруктур, котры ся зродили з Мукачівской єпархії.

Кедь сьме дотеперь мали даякы інформації о тій проблематіцї, были то інформації двох тіпів. По перше, непідложены вісти, деякы тінёвы гры поза офіціалну сцену. По друге, одкрыты офіціалны высловы верьхнёго архієпіскопа Україньской ґрекокатолицькой церькви, котрый то грає на доброго пастыря, якый хоче дати вівцї до єдного стада і є „приготовленый соєдинити ся“.

Пак ту были іщі осамочены высловы, перед тым мукачівского єпархы, теперь апостольского адмінітратора, котрыма давали знати, же путь про Мукачово не є подля них в „соєдиненю“ з церьквов абсолутно іншой традіції.

Лемже офіціалны і голосны высловы іншых высокых представителїв церьковных штруктур, котры суть на Мукачово навязаны досправды як дїтина на маїірь, ту дотеперь не были.

Є парадоксом, же як перша не озвала ся Піттсбурґска метрополія, котра стала метрополітнов церьквов давно, і котра має богаты скушености з тым, як то вызерать, кедь собі чуджій полёвник робить претензії на твій лїс. Так само бы єм скоріше чекав на ясну рекація Пряшівской метрополії, прямо повязаной з Мукачовом.

Но і кедь ся першым публічно озвав мадярьскый метрополіта, а може то быти дакус несподіванём, предці лем то потверджує два факты.

По перше, наша навязаность на Матїрь Церьков не є лем порожнёв фразов, але реалітов, котру собі усвідомлюють доднесь і ґрекокатоликы в Мадярьску. По друге, кедь ся озывать так высока шаржа, кедь тоту тему вытягне в розговорї з Вселеньскым Архієреём, пак сьме свідками реалной „гры престолів“, і вопрос Мукачівской єпархії, як то в інтервю повів сам метрополіта Кочіш, „стоїть остро“.

Покля ся україньскій церькви подарить зничіти жрідло Ужгородьской унії, нашой русиньской церьковной традіції, подарить ся їй зничіти корїня строму, котрого далшы церькви суть конариками. Як буде жыти стром без корїня?

Експанзівность, або лїпше повіджено узурпаторьство україньской церькви уж давно можеме відїти в Пражскім екзархатї, так само дїтинї мукачівской традіції. При днешнїй робочій міґрації з Україны на Словакію, при намагах о властны „україньскы парохії“ у векшых містах, бы єм ся дакус зачав, з довгодобого горізонту, бояти і на архієпікопскім урядї в Пряшові. Главно, кебы ся Києву подарило „зъїсти‟ Мукачово.

Покля мають єпіскопи, котры суть днесь пастырями єпархій русиньской традіції, холем дакус інштінкту потребного про пережытя, пак бы не мали метрополіту Кочіша зохабити самого, не мали бы собі о тім говорити лем „поза бучкы“, але мали бы так само выступити публічно на обрану Матери Церькви.

Іншак їх стада може чекати в будучности несподїваня, котре буде бізовно немілым.

Петро МЕДВІДЬ, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Языкова управаі звыразнїня писма: ред. АРК в СР.

 

Script logo