14. 3. 2020: Святый Синод Екуменічного Патріархату Константинополя-Нового Риму про пандемію коронавіруса

11. марця 2020 р. під ведіньом єрархы Варфоломія засідал Святый Синод Екуменічного Патріархату Константинополя-Нового Риму. В першых словах специяльного посланя признал він, што пандемія коронавіруса є поважном справом, котрой християне не можут легковажыти або іґнорувати. Патріархат підкрислил, што православна Церков поважала і поважат досягніня і доробок медичных наук, в звязку з тым закликано вшыткых вірных, жебы дотримували вшыткы профіляктичны рекомендациі тыкаючы пандеміі кєруваны през Світову Орґанізацию Здоровля, як і адміністрацию і професийны службы в поєдных державах. Звернено увагу, што для християн повинно быти очывидным, што віра в Бога і його трансценденцию не затримує активности людского розуму і рацийональной поставы взглядом явиск, з котрыма стрічаме ся в реальности. Середова одозва Святого Синоду в Константинополю є першом офіцийном реакцийом в звязку з загорожыньом коронавірусом зо страны автокефалиі, яка занимат перше, почестне місце в диптиху вшыткых православных Церкви.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

Script logo