14. 10. 2021: Світова рада Русинів хоче контакт з орґанізаціями Підкарпатя. На Українї буде і засїдати

На засїданю в Хорватії дістав коордінатор конкретны задачі.

25-го септембра 2021-го року одбыло ся 2-ге поконґресове засїданя Світовой рады Русинів (СРР), котре проходило в Старых Янковцях у Хорватії. Членове СРР дали до фіналной верзії резолуцію, котра была прията на XVI. Світовім конґресї Русинів.

Так само занимали ся вопросом залучіня до сполочной роботы русиньскых орґанізацій з Підкарпатя, котры мають інтерес мати своїх представителїв у конґресї.

Русины на Українї мають быти узнаны

Меджі головны пункты, котры находять ся в проголошіню, яке было прияте на конґресї, знова находить ся пожадавка прямована властям Україны, жебы узнати Русинів як окрему народностну меншыну.

Конґрес жадать, „жебы в слїдуючім переписї населїня і Русины на Українї могли як лоялны, законопослушны і мірны жытелї своёй державы, котры належать ку народностній меншынї, котры мають свій материньскый язык, приголосити ся ку своїй ідентічности, і были узнаны властями як окрема народностна меншына. То в практіцї значіть, жебы Русины на Українї мали у формуларях списованю населїня у 2022-ім році окрему колонку про свою наросдность – Русин, і окрему колонку про свій материньскый язык – русиньскый, і жебы были тоты резултаты публікованы окремо, як то є у далшых европскых демократічных державах, а не были тоты даны зарахованы як резултаты субетносу україньского народа.“

Делеґаты в резолуції жадали і одкрытя катедры русиністікы на універзітї в Ужгородї ці дотримованя Рамкового договору о охранї народностных меншын з боку Україны.

Конґрес обертать ся і до далшых держав

На конґресї, котрый зачатком септембра проходив у польскім купельнім містї Криніця, делеґаты заголосовали і за оберненя ся до далшых держав.

„Світовый конґрес Русинів высловлює почливость Чеській републіцї і Словацькій републіцї і обертать ся до них як на державы наслїдників Чехословакії, в котрой складї были і Русины як державотворный народ, на основі великого і малого мірного договору Сен-Жермен, з 10. септембра 1919 р., коли частёв Чехословацькой републікы стали теріторії Русинів на юг од Карпат, жебы в менї Русинів обернули ся до Україны зо жадостёв узнати меншыновы права русиньской народностной меншыны жыючой на Українї в дусї европскых штандардів, котры доднесь Україна не дотримує,“ пише ся в офіціалній верзії проголошіня.

Світовый конґрес Русинів обертать ся i до влад европскых держав – Хорватії, Сербії, Словакії і Польщі, де дїятельство ораґнізацій такзваных „Русинів-Українців“ діскрімінyє Русинів і просить влады тых держав, жебы підпоровали орґанізації лем тых меншын, котры офіціално суть узнаны як народностны меншыны, кедьже не єствує така меншына як „Русины-Українці“ і підпорованя інштітуцій і орґанізацій такзваных „Русинів-Українців“ подля приятой резолуції шкодить ідентітї і Русинів, і Українцїв.

Резолуцію Світова рада Русинів зажене презідентови Україны, Верьховній радї Україны, як і до Рады Европы, Орґанізації зъєдиненых народів і до Европского парламенту.

Коордінатор дістав задачі

Кедьже з боку русиньскых орґанізацій з Підкарпатя приходили скаргы, же в конґресї є лем Краёве общество підкарпатьскых Русинів, котрого головов є Микола Бобинець, якый є і членом СРР, остатнїй конґрес повірив Бобинця быти коордінатором, котрый має залучіти далшы русиньскы орґанізації до сполочной роботы з конґресом з візіёв дістати і представителїв далшых орґанізацій до конґресу.

В Хорватії СРР конкретно дефіновала задачі, котры має коордінатор выконовати у своїй функції.

Oкрем іншого, в офіціалных документах зо засїданя СРР в Старых Янковцях ся дочітаме, же коордінатор має реґуларно, мінімално двараз у місяцї, проводити стрїчі із русиньскыма орґанізаціями Підкарпатя, і мусить їх познакомити із Штатутом СКР, документами і дїятельством СРР і конґресу.

Заінтересовати бы їх мав і до сполочных акцій із СРР в областях выдавательства, медіалного дїятельства, реалізації народностных прав про Русинів, ці до сполочной роботы в рамках списованя, котре бы мало на Українї проходити у 2022-ім роцї. О выконаній роботї бы мав коордінатор інформовати председу конґресу Штефана Лявинця.

Найблизше засїданя СРР має проходити у фебруарї 2022-го року в Румунії, но пак бы ся мало далше засїданя одбыти якраз на Підкарпатю. І тото засїданя має зорґанізовати вєдно з далшыма русиньскыма орґанізаціями коордінатор, котрым став Микола Бобинець.

СРР поздоровила радіо Лем.фм

Як інформовав председа СРР і Світового конґресу Русинів Штефан Лявинець, на засїданю в Хорватії членове офіціално в документах поздоровили і радіо Лем.фм з нагоды святкованя 10-ох років діяльства.

Подякованя в резолуції од конґресу ішли і презідентови Польщі за нагороджіня Золотым крестом за заслугы Богдана Ґамбаля in memoriam і Др. габ. Олены Дуць-Файфер. Вдяка была высловлены і далшым представителям державы і міста Криніця за підпору русиньскых орґанізацій в Польщі, як і за поміч при орґанізації XVI. Світового конґресу Русинів.

Петро МЕДВІДЬ, Лем.фм. Ґрафічна і языков а управа: ред. АРК в СР.Фото: Микола Поцко.

 

Script logo