14. 1. 2020: Выходьть красный фаребный часопис про русиньскы дїти - Колысочка

Недавно ся мі дістало до рук шесте чісло красного фаребного часопису Колысочка – Часопис про русиньскы дїти. Подля назву мав бы тот часопис служыти вшыткым заінетересованым русиньскым дїтём, нелем  учням i учітелям вечурнїх школ русиньского літературного языка. Но служыть лем часточно.

В послїднїм, шестім, чіслї двоймісячника Колысочка, ІІІ. рочника, суть різны літературны жанры, але і сталы рубрікы. Мило было прочітати Співанку о місяцях і Пришла осїнь Марійкы Підгірянкы, Загадкы ід стишкам о роцї, довшый стишок Гелены Ґіцовой-Міцовчіновой (позн. ред.: авторцї в минулім роцї за розвиток културы была удїлена Цїна пріматора Меджілаборець), Колысайкову приповідку – О дванадцятёх місячіках, переклад із словацького языка Дроздіця-мати од Марії Дюрічковой, дїтьску співанку Штефана Сухого Вручаня русиньскому дїтвакови, гаданкы Кветы Мороховічовой-Цвик Камаратя спід зеленого дуба і белавого неба, статейку Марійка Підгірянка – гуцулска поетка про дїти і єй стишкы Неконечны приповідкы, Розговор о сонцю, Моя мамка, Працовита (позн. ред.: може „Робітна‟ бы было літературнїше) дївочка, З Колысайком (переклады з україньского языка) бісїдуєме і учіме ся по русиньскы – малёване чітаня Потятка в зимі, Задача на візуалну память і словну засобу русиньского языка, Малёваны рочны добы (Задача: Намалюйте ку назвам місяцїв свої рісункы рочных доб (позн. ред.: може, рисинкы частей рока?), Кілько є годин, Задачі і ребусы Зденкы Цітрякой, Вісемнапрямник, Крижовку. Добрым збогачінём часопису про дїти є гра Русиньске пексесо, котра ся вкладує до середины каждого двоймісячника і з котров дїти нелем ся забавлять, але і повторять собі окремы слова русиньского літератрурного языка.

Написав єм цїлый обсяг послїднёво минулорічного чісла Колысочкы, жебы сьте відїли, якый є богатый. А кебы сьте іщі відїли пестры фаребны ілустрації, так бы ся Вам часопис такой залюбив. А же выходив у роцї 2019 так, як выходив, о то ся постарав реалізачный тім: шефредакторка ПгДр. Люба Кралёва, ПгД., редакторка, авторка тайнічкы, ребусів і вісемнапрямника Мґр. Зденка Цітрякова, ПгД., ілустраторка ПаедДр. Ева Ілковічова, языкова редакторка ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., ґрафічна і технічна управа текстів Мґр. Мірослава Фабіанова, Друкарня свідницька, с. р. о. Выданя было зреалізоване з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын.

Также докопы взято, часопис мож похвалити з боку обсягового і формалного. Лем не дасть мі не мати малы припомінкы: шкода, же часопис не выходить реґуларно і не є друкованый у векшім тіражу. Наперек вшыткому, віриме, же на другый рік колектів реалізаторів часопису на челї з Л. Кралёвов возьме до увыгу тоты дві припомінкы і направить їх. Щастливу путь, Колысочка, до далшых років.

А. З.

Script logo