13. 9. 2020: Ци потомкы выселеных Лемків вернут з Украіны до Польщы?

Шеф Канцеляриі Премєра Михал Дворчык подал в пятницю, 4. вересня/септембра 2020 р., што уряд влады радит над розвязанями, котры мают злегшыти оселаня ся в Польщы потомків громадян І і ІІ Польской Республикы, якы жыют тепер за границьом а декляруют звязок з Польщом.

В 2007 р. введеный был закон про Карту Поляка, новелізуваный в 2016 р., тепер зачынают дальшы роботы. Дворчык заповіл, што уряд урухомит проґрам, котрого цілю буде підтримати Поляків поза границями державы. Додал, што особливый тиск кладеный буде на Поляків на Сході, якы жыют на кресах І і ІІ ПР. Шеф Канцеляриі Премєра выказал, што в попередній каденциі партия ПіС збільшыла фонды на підпору Поляків за границьом і одкрыла вельо проґрамів. В тій каденициі покликано полномічного влады дс. Полоніі і Поляків поза границями. Остал ним Ян Дзєдзічак.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, лем.фм, публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.

Script logo