13. 9. 2019: Презідентка СР Зузана Чапутова – меджі Русинами

  • • Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова у розгорї з членков єй порадного тіму у вопросах народностных меншин Аннов Плїшковов (у тімі є за Русинів) на стрїчі у СНМ – Музею русиньской културы.

    • Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова у розгорї з членков єй порадного тіму у вопросах народностных меншин Аннов Плїшковов (у тімі є за Русинів) на стрїчі у СНМ – Музею русиньской културы.

По першыраз в історії самостатной Словацькой републікы глава штату до своёй аґенды ініціатівно загорнула аґенду народностных меншин. При наступі до свого уряду уж тым сіґналізовала, же хоче быти презідентков вшыткых обчанів СР.

На основі того вырїшила сформовати порадный тім у вопросах народностных меншын, до якого собі выбрала по двох людей із трёх найбівшых народностных меншын в СР – мадярьской, ромской і русиньской і єдного члена, котрый буде репрезентовати вшыткы остатнї народностны меншыны. Свою ініціатіву зачала практічно реалізовати особныма стрїчами з репрезентантами народностных меншын – представителями одборных, научно-педаґоґічных, школьскых і културных інштітуцій, народностных орґанізацій і масмедій. Єдна з першых такых стрїч ся зреалізовала 12.9.2019 у просторах СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові з Русинами, де выбраны репрезентанты русиньской меншыны, враховано штудентів русиньского языка Пряшівской універзіты, панї презідентку інформовали о сучасных проблемах Русинів на Словакії в розлічных сферах, враховано школьской, яка собі выжадує бівшу позорность так з боку штатных і самосправных орґанів, як і самых репрезентантів Русинів. В неформалній особній діскусії з панї презідентков сьме назначіли дакотры проблемы высокошкольского навчаня русиньского языка і робочіх можностей абсолвентів русиньского языка в економічно слабых реґіонах северовыходной Словакії компактно залесеных Русинами.

Script logo