13. 7. 2019: Ніч сьме не зопсули, лем што по нас…

Покля быв головный цїль Світового конґресу Русинів ніч не зопсути, потім можеме радостно конштатовати, же го делеґаты успішно наповнили. Но быв бы то дакус малый цїль, кедьже бісїдуєме o цїлосвітовім русї.

15-ый Світовый конґрес Русинів є за нами. Оцінёваня роботы є вже такый фолклор, котрый повторять ся кажды два рокы. Встановлёваня новых цїлїв на новый період є все інше, і тот рік бы сьме могли повісти, же то не суть цїлї несмыселны. Тема списованя неселїня і дїл із тым повязаных ся нас предці дотулять вшыткых – не є то теперь лем „україньскый проблем“, денаціоналізація через церьковны обряды є так само дїло, котре уж кличе, жебы перестати тихо принимати таку політіку, котра нас тискать ку землї і зачати штось реално робити проти того.

Но і то є тот основный проблем. Дати резолуції, цїлї, то єдно дїло. Наповнёвати цїлї, то цалком інше дїло. На тото треба людей, котры суть того валушны.

Можеме повісти, же конґрес быв у дачім переломовым. Нажаль, лем часточно. Кедже дотеперь платить, же кажда членьска держава, без різніцї того, ці ся в нїй приголосить 600 Русинів або 50 тісяч Русинів, має по десять делеґатів, веце раз была звертана увага на то, же „малы державы“ можуть блоковати тоты „великы“ в рїшіню важных вопросів, ці докінця просадити свого кандідата на председу конґресу. Было то можне вдяка тому, же делеґаты ся в окремых державных делеґаціях, аж на малы выняткы, векшынов тримали того, што повів шеф делеґації і подля того голосовали. Вдячный за гонор быти делеґатом конґресу, з візіёв того, же піде і о два рокы, не могло быти про делеґата ніч основнїше,  як голосовати подля волї свого ведучого.

Днесь видиме, же такый бетон є досправды холем в єднім дїлї переломеный. Конкретно в дїлї выбераня председы. Пряме і тайне выбераня председы тот рік іщі веце вказало ся правилным рїшінё попереднього конґресу в Осієку, бо резултаты голосованя о председови, в котрім Штефан Лявинець єднозначно декласовав свого конкурента Миколу Бобинця, вказують, же жадны „блокы“, значіть цїлы делеґації, не голосовали за Бобинця і были то лем окремы делеґаты, котры вырїшыли дати голос якраз тому кандідатови.

Но тот успіх є досправды лем часточный. Бетон тырвать далше внутрї окремых делеґацій. Відїти то на тім, же склад Світовой рады Русинів далше зістав скоро незміненым, і што є іщі гірше, в складї рады сидять люде, коло котрых ся вже треба задумовати, ці то беруть як свою дожывотну роль, же не годны допустити, жебы на їх місце пришов хтось іншый, молодшый. Така політіка, же з функціёв у Світовій радї ся будеме прощати, при вшыткій почливости ку членам, лем „вічнов памятёв“, є барз плана. Неспособность передати місце далшій ґенерації з боку функціонарів, і на другім боцї неспособность членів делеґацій повісти собі, же можуть запропоновати іншого чоловіка і схвалити собі го, і кебы шеф делеґації не быв согласный, є бетон, котрый ся ани тому конґресу не подарило переломити.

Є позітівным, же конґрес прияв додаток до штатуту, котрый уркрїплять позіцію честного председы Світовой рады Русинів і він одтеперь може офіціално репрезентовати конґрес на їднанях, на котрых не годен быти председа. Тым ся може прийти ку векшій флексібілітї, вешкій способности ту і теперь рїшыти проблем, котрый выникнув, припадно схосновати принагоду, котра ся обявила. Но на другім боцї сиджіня дакотрых людей у Світовій радї і десяткы років тоту фелксібіліту і акції способность дость вызначно ослаблює.

Окрем наповнёваня цїлїв, котры собі конґрес на дворічный період наплановав, і рїшіня проблемів, котры в тім періодї выникнуть, бы мали членове Світовой рады роздумовати іщі о дачім іншім. Мали бы роздумовати о тім, хто бы їх годен быв вычеряти, хто бы годен быв продовжовати в їх роботї. Нелем продовжовати, а і веце розвивати роботу, котру зачали. Просто, мали бы собі назначіти чоловіка.

На конґресї сьме ніч не зопсули. Выбером Штефана Лявинця сьме потвердили, же хочеме конґрес русиньскый, з яснов прорусиньсков орьєнтаціёв, а не еквілібрістіку, котра є єден день русиньска а завтра дякує Україні за прияты діскріміначны законы і діштанцує ся од тых, котры бы собі то доволили крітіковати. Но дакотрым людям бы ся треба было зачати досправды задумовати і дати собі вопрос: Што буде по нас? Іншак ся їм може стати, же своїх людей, надїйных людей старать і по них вже не буде ніч. Ани наповнёваня цїлїв.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm., звыразнїня писма: -аз-

Script logo