13. 5. 2019: Енді Варгол у Шарішскій ґалерії у Пряшові

  • • Tрёме протаґоністы святочного отворїня выставкы з творчости Е. Варгола: (злїва) директор варголового музея М. Цубяк, Шарішской ґалерії в Пряшові Р. Дупкала і председа ПСK M. Маєрьскый.

    • Tрёме протаґоністы святочного отворїня выставкы з творчости Е. Варгола: (злїва) директор варголового музея М. Цубяк, Шарішской ґалерії в Пряшові Р. Дупкала і председа ПСK M. Маєрьскый.

  • • Летак путовной выставкы по Пряшівскім самосправнім краю – Енді Варгол: „Походжу зникады‟

    • Летак путовной выставкы по Пряшівскім самосправнім краю – Енді Варгол: „Походжу зникады‟

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях, Сполочность Енді Варгола в Меджілабірцях і Шарішска ґалерія в Пряшові приправили выставку Енді Варгол: „Походжу зникады‟, котра мала свою вернісаж 7. мая 2019 року. Выставка проходить під покровительством председы Пряшівского самосправного краю (ПСК) Мілана Маєрьского.

Путовна выставка з творчости Енді Варгола вырушила іщі перед Рождественныма святами з музею у Меджілабірцях на своє турне по Пряшівскім краю. По зставлїню у Левочі пришла теперь до Пряшова. Warhol Tour 2018 – 2012 є шпеціалный кураторьскый концепт. Тематічно в нїм предсталяме краля поп-арту в різных окресных містах нашого краю,‟ высвітлив  директор ММУЕВ у Меджілабірцях Мартін Цубяк при отворїню першой выставкы з тым, же ся при выберанї умелецькых творів Варгола зосереджують не менше знамы ёго роботы. Спомянув, же ку каждому місту бы хотїли приспособити темы так, жебы холем дакус корешпондовали з ёго історіёв.

Выставка в Шарішскій ґалерії в Пряшові є єдночасн позванём до ММУЕВ в Меджілабірцях, котрый выник перед 27 роками. Тот музей є історічно першым свого тіпу на світї і дотеперь єдиным в Европі. У сталій експозіції о походжіню краля поп-арту суть презентованы ёго портреты з дїтинства, портрет ёго матерї Юлії, але і кошулька, в котрій го крестили і інше.

Треба знати: Енді Варгол ся народив 6. авґуста 1928 русиньскым іміґрантам із выходной Словакії. Быв выхованый у выходнім ґрекокатольцькім дусї. Як хлопець зо своёв родинов часто ходив до візатійскокатолицького храму св. Яна Хрізостома в Піттбурґу. І пізнїше як дорослый реґуларно ходив у Ню Йорку до візатійскокатольцького храму у парафії св. Вінцента Феррера на „Upper East Side of Manhattan‟. Католіцізм Енді Варгола быв евідованый і в ёго філантропії і особной реліґійности. Быв великым підпорователём дакількох орґанізацій і харіты. Наперек тому, же вонкашнё стражив свою реліґійну ідентічность. Варгол у своїй умелецькій творчости часто креатівно спрацовлёвав набоженьскы мотівы. Творы з реліґійнов тематіков суть послїднїм заставлїнём ся умелця в думках над жывотом і смертёв – в послїднім року жывота намалёвав Енді Варгол веце як сто образів із сакралнов тематіков.

Выставка з 80 творами і артефактами Е. Варгола в Шарішскій ґалерії у Пряшові буде отворена до 30. юна 2019, придьте попозерати.

Жрідло: Лексікон., переклад: А. З.

Script logo