13. 4. 2021: Очковаці цертіфікаты. Кедь ся нетолеранція стрїтить з гіпохондріёв

Je najvyšší čas, aby sme prestali umožňovať strachu riadiť naše životy. Namiesto toho potrebujeme obnoviť zdravý vzťah s bežným rizikom každodenného života, ktoré existuje už od počiatku vekov.

V nedávnom vysielaní relácie britského rádia s názvom „Dobré ráno, Británia“ odznelo interview s istou ženou menom Edwina Currieová na tému očkovacích certifikátov.

Vystrašená žena žiada neočkovaných vylúčiť zo života spoločnosti

Počas uvedeného rozhovoru demonštrovala pani Currieová takú mieru netolerancie, ktorá by v žiadnej modernej spoločnosti nemala mať miesto. Keď sa vyjadrovala na adresu ľudí neočkovaných proti ochoreniu COVID-19, uviedla nasledovné:

„Nechcem ich v mojej blízkosti. Svoju slobodu môžu prejaviť tým, že slobodne zostanú doma.“

Takáto jedovatá rétorika sa ospravedlňuje tým, že jej zástancovia sú znepokojení rizikom vlastnej smrti na nový koronavírus. Pani Currieová tak stavia vlastnú bezpečnosť nad slobody druhých a naznačuje, že títo nezaočkovaní ľudia sú sebeckí.

Pani Currieová verí tomu, že jej riziko úmrtia je také veľké, že má prednosť pred telesnou integritou všetkých ostatných.

Je jasné, že tu chýba istá perspektíva. Podľa pani Currieovej je jej riziko natoľko veľké, že predčí právo ostatných na vlastnú telesnú integritu a medicínske práva.

Existuje nejaký scenár, pri ktorom by takýto názor mohol byť považovaný za racionálny a proporčný?

Dajme teraz nabok protirečiace si filozofické smery a morálne argumenty. Poďme sa pozrieť na to, aká je presná výška rizika pani Currieovej, ktoré ona nie je ochotná podstúpiť.

Aké je skutočné riziko úmrtia na koronavírus pani Currievoej

Oxfordská univerzita vypracovala veľmi užitočnú pomôcku vo forme kalkulačky pre výpočet rizika hospitalizácie a úmrtia na infekciu vírusom SARS-CoV-2.

Bez prístupu k zdravotnej dokumentácii pani Currieovej je pomerne ťažké sa rozhodnúť, aké informácie vložiť do spomenutej kalkulačky. Uvažujme ale, že netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením. V takom prípade budeme schopní približne vyhodnotiť jej riziko na základe faktorov typu vek a etnicita.

Ako 74 ročná žena beloška s relatívne dobrým zdravotným stavom, jej šanca na hospitalizáciu je 0,1%, čiže 1 k 1000. Všimnite si, že kalkulačka vychádza z miery rozšírenia vírusu počas jarného nárastu a pred podstúpením očkovania.

Miera pozitivity PCR testov vo Veľkej Británii bola počas vrcholu pandémie na jar 2020 až 40,7% (na Slovensku na vrchole to bola len polovica – okolo 25%). V súčasnosti je miera pozitivity PCR testov vo Veľkej Británii okolo 1,7%, to znamená 25-krát nižšia ako na vrchole minulý rok.

Pani Currieová dostala prvú dávku vakcíny AstraZeneca 2. februára 2021. U tejto vakcíny sa udáva, že znižuje riziko vážneho priebehu choroby o 94%.

Súčasná úroveň hypochondrie dosahuje úrovne, ktoré by za iných okolností znamenali pochybnosti o mentálnom zdraví daného človeka.

Aby sme vypočítali súčasné riziko pani Currievej, musíme predošlú výšku rizika 0,1% (1 k 1000) upraviť o nové premenné.

Vakcína znižuje riziko hospitalizácie na 6% predošlého rizika, to znamená 0,06 x 0,001 = 0,00006, čiže 0,006%, respektíve 1 k 16 667.

Zároveň musíme zohľadniť, že súčasný výskyt koronavírusu v populácii je 25-krát nižší ako počas vrcholu, takže ak 1 k 16 667 vynásobíme 25, dostaneme riziko vážneho priebehu ochorenia u pani Currieovej 1 k 416 000 počas nasledujúcich 90 dní.

Takže, ak by sme vyjadrenia pani Currieovej dali do kontextu, ona chce obrať všetkých ľudí o telesnú autonómiu a násilne ich zaočkovať (prípadne ich pravidelne podrobovať invazívnemu testu), aby odstránila vlastné riziko, ktoré je menšie než riziko, že zomrie pri dopravnej nehode.

Totižto, podľa štatistík z roku 2019 zomrelo na britských cestách 1752 ľudí pri celkovej populácii 68 miliónov. To je približne riziko 1 k 40 000, že zomrie pri dopravnej nehode počas celého roka.

Aby sme rok previedli na 90 dní (štvrťrok), potrebujeme toto číslo vynásobiť štyrmi. Potom dostaneme riziko 1 k 160 000, že zomrie pri dopravnej nehode v nasledujúcich 90 dňoch.

Tak si to porovnajme. Pani Currieová má riziká úmrtia v najbližších 90 dní nasledovné:

  • 1 k 416 000 na nový koronavírus
  • 1 k 160 000 pri dopravnej nehode

Inými slovami, pani Currieová má 2,5-krát väčšiu šancu, že zomrie pri dopravnej nehode, ako na následky ochorenia vírusom SARS-CoV-2.

Porovnanie rizika úmrtia na vírus verzus úmrtie na vakcínu

Ešte lepšie porovnanie by možno bolo vziať do úvahy riziko úmrtia v dôsledku nežiaducich vedľajších účinkov vakcíny.

Podľa najnovších údajov je riziko úmrtia na následky krvných zrazenín v dôsledku očkovania vakcínou od firmy AstraZeneca 1 k 250 000.

Keď porovnáme riziká 1 k 416000 (vírus) a 1 k 250 000 (vakcína), tak to znamená, že pani Currieová má takmer 2-násobné riziko úmrtia na vakcínu než na samotný vírus.

Záver

Takže, ak má dnes pani Currieová riziko úmrtia na koronavírus 1 k 416 000, ako veľmi chce toto riziko ešte znížiť, aby bola spokojná a cítila sa v spoločnosti bezpečne?

Ak vezmeme do úvahy, že aj očkovaní ľudia môžu ďalej prenášať koronavírus, mala by sa obávať aj kontaktu s očkovanými? Podľa zatiaľ dostupných údajov znižuje očkovanie riziko prenosu 3-násobne, čiže traja očkovaní predstavujú rovnaké riziko nákazy ako jeden neočkovaný.

Toto nie je iba o sebeckosti. Tu už ide o hypochondriu, prípadne halucinačnú psychózu, ktorá by za iných časov bola považovaná za vážnu mentálnu poruchu.

Je preto najvyšší čas, aby sme prestali dovoľovať strachu riadiť naše životy a znovuobnovili zdravý vzťah s bežnými životnými rizikami, ktoré nás obklopujú odnepamäti.

Autor: Tom Moran, zdroj: thecritic.co.uk, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

Script logo