13. 4. 2020: Карпатьска писанка 2020 онлайн

Вігорлатьскый музей в Гуменнім і тот рік орґанізовав меджінародну конкурзно-презентачну выставку крашеных яєць Карпатьска писанка 2020. 28-ый річник той події мав быти навщівникам музею приступный од 12-го марца до 26-го апріля 2020-го року.

Кедьже тогорічна выставка з причіны вірусовой сітуації зістала без вернісажи і выголошіня резултатів конкурзу, а не мож ани іти до музею посмотрити собі авторьскы творы, котры тот рік были до Карпатьской писанкы загнаны, Вігорлатьскый музей цїлу колекцію сприступнив онлайн.

Презентовану колекцію творить понад тісяч писанок і великодных декорацій, котры на выставку послало веце як сто авторів з окремых реґіонів Словакії, Польщі, Мадярьска, Румунії і штату Пенсілванія в Споєных штатах Америкы. Писанкы з Україны зістали з причіны рештрікцій односно корона вірусу за граніцями.

Як інфомровала Яна Федічова з Вігорлатьского музею, обогачінём презентованой выставковой колекції є унікатна збірка писанок зо споминаной Пенсілванії. Авторами суть Марко Єско і Йозефіна Блеквел, котры мають походжіня з окресів Воронїв над Топлёв і Сабінів. Цїнна колекція представлює з той теріторії Словакії далеко за морьом сохранену оріґіналну, автентічну техніку крашіня великодных писанок воском і вышкрябованьом взорів.

Колекція з Пенсілванії стала частёв великой збіркы писанок етнофраґічного фонду Вігорлатьского музею в Гуменнім. Выставку собі можете посмотрити ту.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo