13. 4. 2016: В Проґрамовім выголошіню влады Словацькой републікы є і русиньске школство

Днесь быв публікованый текст Проґрамового выголошіня влады Словацькой републікы на найблисшы штири рокы. Влада на основі свого проґрамового выголошіня буде жадати о довіру в Народній радї Словацькой репбулікы.

Владу, котра буде жадати довіру в парламентї творять штири політічны партії: Smer – SD, Slovenská národná strana, Most-Híd i партія Sieť. Текст Проґрамового выголошіня влады днесь як першый публіковали словацькы новинкы Denník N.

Выголошіня є роздїлене до 5-ёх пунктів:  1. Посилнити сполоченьску і політічну стабіліту; 2. флексібілно реаґовати на нагоды і неґатіва вонькашнёго оточіня; 3. плынуло продовжовати в підпорї господарьского, соціалного і енвіроменталного розвитку країны; 4. проглубити господарьску, соціалну і теріторіалну соналежность Словакії; 5. посилнити задачу державы і охрану верейного інтересу. Тоты пункты мають свої підстатї.

Проґрам новой влады занимать ся і вопросами народностных меншын. В рамках 4-го пункту, котрый має назву Проглубити господарьску, соціалну і теріторіалну соналежность Словакії находить ся і статя під назвов Політіка підпоры народностных меншын. В ній ся, окрем далшых іншых справ, котры ся дотуляють народностных меншын, прямо споминать і замір влады підпорити русиньске школство. Русиньске школство є єдине, о котрім ся у выголошіню пише конкретно.

Влада подля документу „выробить концепцію розвитку навчаня русиньского языка і културы в матерьскых школах, основных школах і середнїх школах.“ В ставі, кідь скоро нияк не фунґують першы два ступнї освіты і русиньске середнє школство не єствує абсолутно, тот замір новой влады  може быти надіёв про Русинів на Словакії.

В рамках підпоры меншын документ так само обсягує, же влада підпорить вынятя малокласных школ на языково змішаній теріторії із повиных квот, котры ся мають подля закона дотуляти мінімалной кількости дїтей на то, жебы могла школа єствовати. То є так само важный пункт з погляду Русинів, кідьже моментално суть лем дві основны школы з навчалным языком русиньскым на Словакії, і кібы народностны школы не были выняты зо закона, значіло бы то, кідьже є дїтей на русиньскых селах штораз менше, конець русиньского школства.

Як сьме скорїше інформовали, позіцію штатного таёмника на Міністерстві школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы дістав Петро Крайняк із партії Most-Híd, котрый є довгорічным русиньскым актівістом. Пункты, котры суть обсягнуты в Проґрамовім выголошіню влады, были пропоновати якраз тов політічнов партіёв.

П. М.

Script logo