13. 3. 2017: Одбыла ся вална громада Общества приятелїв Підкарпатьской Руси

Як інформовав Выконный выбор Общества приятелїв Підкарпатьской Руси (Společnost přátel Podkarpatské Rusi), в суботу 8-го апріля 2017-го року одбыла ся в просторах Дому народностных меншын в Празї вална громада членів.

На валній громадї члены были інформованы о діяльстві общества за минулый період, о господарїню орґанізації, а так само собі членове выбрали новый Выконный выбор. В рамках културного порґраму на закінчіня засїданя валной громады было приготовлене і промітаня філму Яна Ціґлбауера під назвов „Stráž obrany státu na Podkarpatské Rusi‟ (Стражіня обраны штату на Підкарпатьскій Руси).

Общество

Общество приятелїв Підкарпатьской Руси є обчаньскым здружінём, котре было засноване у 1990-ім роцї і розвивать своє діятельство в Чеській републіцї. Окрем іншого є і членьсков орґанізаціов Світового конґресу Русинів за Чехію, было єдным із основателїв конґресу. Ідейно одкликує ся на діятельство Клубу приятелїв Підкарпатьской Руси, котрый быв заснованый у міджівойновім періодї в Братїславі. Цїлями общества суть проглубованя односин зо жытелями і орґанізаціями Закарпатьской области Україны, бывшой Підкарпатьской Руси, підпора Русинів на теріторії Чехії ці популарізація Русинів в Чеській републіцї. Общество выдавать і часопис „Podkarpatská Rus“, но і  неперіодічны публікації.

Членами общества суть Русины, Чехы народжены на теріторії Підкарпатьской Руси і люде, котры мають одношіня ку тій теріторії. Членьска база має коло 500 членів із Чеськой републікы, но і далшых держав. У веджіню орґанізації поступно вычеряли ся од 1990-го року Александер Величко, Яромір Горжец, Мілослав Копецькый, Їржі Гавел, Аґата Пілатова, Даґмар Бржезінова і Ян Чопик.

Стражіня обраны штату

Як пишеме высше, в рамках валной громады промітав ся і філм, ку котрому сценарь написав публіціста і історік із Чеськых Будєёвіць Ян Ціґлбауер під назвов „Stráž obrany státu na Podkarpatské Rusi‟, якый выникнув у 2016-ім роцї.

Стражником обраны штату на Підкарпатьскій Руси быв озброєный елемент у Чехословакії, котрый єствовав у роках 1936 – 1939. Тото стражіня выникло наряджінём влады ЧСР зо дня 23-го октобра 1936-го року. Главнов задачов было забезпечовати теріторіалну цїлость державной граніцї і непорушытельность державной теріторії ЧСР. Окрем того старало ся і о забезпечованя обчаньского порядку і о роботу повязану з цолнов справов (фінанцы). Перед заснованём того озброєного елементу державны граніцї хранила лем фінанчна сторож, котра была ряджена Міністерством фінанцій ЧР.

В роцї 1938 пришло ку неєдній атацї на стражників обраны штату, котры были зроблены членами войсковых частей Судетонїмецькой партії, озбороєнцями із мадярьскых „Szabadcsapatok‟ ці „Rongyos gárda‟, як і з україньскыма націоналістами на Підкарпатьскій Руси – січовіками. Стражіня обраны штату заникло поступно по роспадїі Чехословакії в марці 1939-го року.

П. М.

Script logo