13. 2. 2021: Міцны того світа не планують сучасны локдавны уж ниґда скінчіти

V skutočnosti sa, práve naopak, objavil celý rad nových výhovoriek pre pokračovanie lockdownu. Všetkých nás treba otestovať. Všetci musíme predložiť dôkaz o testovaní. Čoskoro to bude rovnaké s očkovaním.

Vírus mutuje a my na túto mutáciu musíme reagovať. Potrebujeme dosiahnuť skupinovú imunitu a úrady, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, zmenili svoj názor na to, čo znamená.

Pre tých, ktorí to ešte nechápu, toto nemá koniec. Byrokrati, elitári a „experti“ napínajúci svoje donucovacie svaly toto nevnímajú ako dočasné cvičenie.

Podľa ich názoru by sme na tom boli všetci už dávno lepšie, keby sme jednoducho prijali fakt, že oni vedia lepšie, ako by sme mali žiť naše životy.

S týmto konceptom sa pohrávajú už veľa rokov. Ochorenie COVID-19 im teraz len poskytlo príležitosť uplatňovať kontrolu nad doslova každým aspektom toho, čo sme zvykli nazývať osobnou slobodou.

Toto je len schéma. Keď ju im umožníme, bude sa používať všeobecnejšie na doslova každý aspekt našej existencie.

Lockdowny neskôr aj pre klímu?

Už teraz počúvame mrmlanie tých, ktorí chcú lockdownové opatrenia využiť pre boj s klimatickou zmenou.

Základ pre tento názor je jednoduchý a vo svojich dôsledkoch desivý. Opatrenia proti ochoreniu COVID-19 boli právne ospravedlnené tvrdením, že ochorenie vytvára krízu verejného zdravia.

Keď „klimatickú zmenu“ označíme jednoducho za krízu verejného zdravia, budeme môcť v reakcii na to slobodne využívať drastické opatrenia a ich pokračovanie naveky, pre zabezpečenie zdolania tejto „hrozby“.

Tlak na všeobecné prijatie tohto konceptu až dávno prebieha.

„Klimatická kríza je aj krízou verejného zdravia,“ uviedla Mariana Mazzucatová, zakladajúca riaditeľka Inštitútu pre inovácie a verejné zdravie.

British Medical Journal publikoval nasledovné: „WHO by mohla vyslať silný signál vyhlásením klimatickej zmeny za núdzový stav verejného zdravia. Tým by chránila a rešpektovala svoj mandát, globálne verejné zdravie, planétu a blaho súčasnej a budúcich generácií. Mobilizovalo by to politickú vôľu a financovanie, potrebné pre opatrenia na boj s klimatickými zmenami; a vyjadrovalo by to naliehavosť reality klimatickej zmeny, ktorej teraz čelíme. Ak niekedy existovala medzinárodná obava o verejné zdravie, je to táto.“

Toto nie sú jedny z náhodných, z kontextu vytrhnutých poznámok, a tieto hrozby nie sú ani jednoducho predĺženiami opatrení, ktoré sme dosiaľ zažili. Keď sa zavedie princíp, že vláda môže robiť v podstate všetko, čo chce, ak tvrdí, že tak koná v reakcii na „zdravotnú krízu“, potom môže tieto opatrenia ľubovoľne rozširovať. Môže tiež kedykoľvek vytvárať a zavádzať úplne nové opatrenia, ktoré bude ospravedlňovať rovnakým spôsobom.

OSN už žiada drastické zmeny v našom spôsobe života. Na tomto základe už Organizácia spojených národov volá po úplnom zastavení ťažby fosílnych palív.

Mariana Mazzucatová, zakladajúca riaditeľka Inštitútu pre inovácie a verejné ciele, nedávno vyhlásila: „Na základe „klimatického lockdownu“ by vlády obmedzili používanie vozidiel na osobné účely, zakázali konzumáciu červeného mäsa a zavádzali extrémne opatrenia na šetrenie energiou, zatiaľ čo spoločnosti, zaoberajúce sa ťažbou fosílnych palív, by museli prestať ťažiť.“

Marc Robson, člen Zhromaždenia spojeného kráľovstva pre klimatickú zmenu, zasa povedal toto: „Pri koronavíruse musela (vláda) konať, lebo v tejto záležitosti nemala na výber. Rovnako potrebuje konať pri klimatickej zmene. Ak to nespravíme, ľudia budú umierať. Jediné, čo potrebujeme, je zmieriť sa aj s týmto. Treba vysvetliť verejnosti, že KEĎ nezmeníme, čo robíme, bude nás to stáť veľa času.“ 

Vláda, ktorá vám môže nariadiť zavrieť prevádzku, donútiť vás zostať doma a pokutovať, či dokonca dať do väzenia za to, že sa na verejnosti objavíte bez rúška, už dokázala, že žiadnu osobnú slobodu nemáte.

Nežijete už v republike, v ktorej platí ústava, v ktorej sú garantované isté neodňateľné práva a kde vláda pracuje vo váš prospech.

Teraz ste nevoľník. Ste poddaný vlády. Teraz žijete v diktatúre.

Dôkaz, že žijete v dikatúte

Akákoľvek diktátorská vláda, ktorá od vás vyžaduje, aby ste svojmu dvojročnému dieťaťu pred nastúpením do lietadla nasadili rúško, môže celkom určite diktovať, aký druh auta si môžete kúpiť, aký druh energie smiete a nesmiete používať, alebo koľko kilometrov smiete prejsť autom.

Čo sa toho týka, môže vám dokonca odobrať auto, povedať, kde máte bývať, aký veľký dom si môžete kúpiť, na akú teplotu si musíte nastaviť termostat a koľko hodín denne smiete pozerať televíziu.

Stručne povedané, keď raz takej vláde prenecháte  schopnosť vládnuť vám a vašim životom, namiesto toho, aby slúžila ona vám, nežijete už v demokracii, v ktorej sa moc odvodzuje od moci ľudu.

Namiesto toho vykonáva moc elita, ktorá len potrebuje ospravedlniť svoju túžbu po neobmedzenej moci a kontrole bližšie nedefinovanými predstavami a otrepanými frázami o tom, že robia to, „čo je najlepšie pre vás“.

Jediný spôsob, ako ukončiť lockdown

Chcete vedieť, kedy sa skončí lockdown? Neskončí sa nikdy – dokým sa ho konečne nerozhodneme ukončiť „My, ľud“.

Zdroj: The New Americanist, spracoval: Badatel.net

Script logo